Välkommen till Flyg- och rymdtekniska Föreningen


NÄSTA KONGRESS: FLYG- OCH RYMDTEKNIK 2016
AEROSPACE TECHNOLOGY 2016 – Swedish aerospace technology in a globalised world 

11-12 oktober 2016 på Quality Hotel Friends i Solna.
Mera information på  www.ft2016.se
Preliminärt program (juni 2016) kan laddas ner här: 

REGISTRERA DIG PÅ KONGRESSENS HEMSIDA: www.ft2016.se  


Flyg- och rymdtekniska Föreningen, FTF, är en rikstäckande, ideell och opolitisk organisation som för närvarande har ca 1000 medlemmar. Flygtekniska Föreningen bildades 1933 och genom sammanslagning 1968 med Svenska Interplanetariska Sällskapet bildades föreningen i sin nuvarande form.

Föreningens målsättning är att främja svensk flyg- och rymdteknik, vilket vi gör bl.a. genom att arrangera kongresser, föredrag och studiebesök, samt att utge tidskriften Bevingat. FTF verkar också för att stimulera intresset bland ungdomar för studier i flyg- och rymdteknik och samarbetar med universitet och högskolor.

Föreningen är organiserad i en huvudförening i Stockholm och fyra lokalavdelningar i vardera Göteborg, Linköping, Malmö och Trollhättan. Bland medlemmarna finns såväl de som är yrkesverksamma inom flyg- och rymdbranschen, som personer med ett allmänt intresse för dessa teknikområden.


Bevingat logoSenaste utgåva av FTF tidskrift Bevingat: Bevingat 2016-4
Specialutgåva ”Bevingat flyghistoria 2014-2015”: LÄNK
Ladda ner boken ”Aerospace Propulsion from Insects to Spaceflight” gratis: LÄNK

 


AKTUELLT

FTF ÅRSMÖTE MED UTDELNING AV ÅRETS THULINMEDALJER
hölls i Stockholm torsdagen 12 maj 2016 – se bilder och pressmeddelande: 
Bildcollage Thulinmedaljörer 2016;  
Pressmeddelande – Thulinmedaljörer 2016Bild -Thulins jubileumsdiplom 2016Pressmeddelande – Thulins jubileumsdiplom 2016


För mera information kontakta: sekretariat@ftfsweden.se
Webmaster:
webmaster@ftfsweden.se

© FTF 2015 All Rights Reserved