Välkommen till Flyg- och rymdtekniska Föreningen

Detta är FTF nya hemsida sedan December 2015.
Flyg- och rymdtekniska Föreningen, FTF, är en rikstäckande, ideell och opolitisk organisation som för närvarande har ca 1600 medlemmar. Flygtekniska Föreningen bildades 1933 och genom sammanslagning 1968 med Svenska Interplanetariska Sällskapet bildades föreningen i sin nuvarande form.

Föreningens målsättning är att främja svensk flyg- och rymdteknik, vilket vi gör bl.a. genom att arrangera kongresser, föredrag och studiebesök, samt att utge tidskriften Bevingat. FTF verkar också för att stimulera intresset bland ungdomar för studier i flyg- och rymdteknik och samarbetar med universitet och högskolor.

Föreningen är organiserad i en huvudförening i Stockholm och fyra lokalavdelningar i vardera Göteborg, Linköping, Malmö och Trollhättan. Bland medlemmarna finns såväl de som är yrkesverksamma inom flyg- och rymdbranschen, som personer med ett allmänt intresse för dessa teknikområden.


AKTUELLT

NÄSTA KONGRESS: FLYG- OCH RYMDTEKNIK 2016
AEROSPACE TECHNOLOGY 2016 – Swedish aerospace technology in a globalised world 

11-12 oktober 2016 på Quality Hotel Friends i Solna.
OBS – ABSTRACT DEADLINE 1 MARS

Call for Papers kan laddas ner här:
Invitation and Call for Paper_Aerospace Technology 2016

och en Flyer här: Call for paper FT2016 Flyer_20151215
Mera information på  www.ft2016.se

FTF ÅRSMÖTE 2016: Torsdagen 12 maj 2016 i Stockholm


För mera information kontakta: sekretariat@ftfsweden.se
Webmaster:
webmaster@ftfsweden.se

© FTF 2015 All Rights Reserved