Archive | Göteborg

Göteborg – 2017-05-17 – Årsmöte och föredrag om Juice

Flyg- och rymdtekniska föreningen inbjuder till årsmöte och föredrag. Tid: kl 16:00 Plats: RUAG Space, Solhusgatan  (Kallebäcks Teknikpark). Föredraget på årsmötet kommer att handla om ESAs europeiska samarbetsprojekt Juice, Jupiter Icy Moon Explorer. Det är planerad uppskjutning 2022 för att vara framme vid Jupiter 2030 där den kommer att spendera minst tre år med detaljerade […]

Continue Reading

Göteborg – 2017-04-19 – SAAB T-X Trainer

Flyg- och rymdtekniska föreningen inbjuder till föredrag. Tid: kl 16:30 Plats: Saab Surveillance, Solhusgatan  (Kallebäcks Teknikpark). Föredraget hålls av Tomas Karlsson från SAAB. T-X – Ett nytt avancerat militärt pilotutbildningssystem (APTS – Advanced Pilot Training System). Ett föredrag om Boeing-Saab-samarbetet rörande T-X för US Air Force. T-X-systemet – flygplan, simulatorer, utbildningshjälpmedel. US Air Force T-X-upphandling […]

Continue Reading

Thulinmedaljörer 2017

Flyg- och rymdtekniska Föreningen och Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin har 2017 beslutat utdela Thulinmedaljen i silver till Per Bodin för hans utomordentligt förtjänstfulla insatser för utveckling av styrsystem för rymdfarkoster och till Mikael Petersson för hans avgörande insatser inom utvecklingen av noggranna, stabila och lätta reflektorantenner för rymdfarkoster. Medaljerna utdelas vid Flyg- och rymdtekniska Föreningens årsmöte den […]

Continue Reading

© FTF 2015 All Rights Reserved