Archive | Malmö

Thulinmedaljörer 2017

Flyg- och rymdtekniska Föreningen och Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin har 2017 beslutat utdela Thulinmedaljen i silver till Per Bodin för hans utomordentligt förtjänstfulla insatser för utveckling av styrsystem för rymdfarkoster och till Mikael Petersson för hans avgörande insatser inom utvecklingen av noggranna, stabila och lätta reflektorantenner för rymdfarkoster. Medaljerna utdelas vid Flyg- och rymdtekniska Föreningens årsmöte den […]

Continue Reading

© FTF 2015 All Rights Reserved