2019-12-12 – Trollhättan – Europaprojektet ULTIMATE

The ULTIMATE technology

Torsdag den 12:e december 2019
kl 17:00 utställningshallen Malöga,
GKN Aerospace Sweden AB i Trollhättan

Flyg- och rymdtekniska Föreningen
inbjuder till föredraget:
Europaprojektet ULTIMATE

Föredragshållare Carlos Xisto har lett konceptvals processen och verkat i koordineringsteamet, föredraget hålls på engelska

Industry is already reducing unused kinetic energy with ultra-high bypass ratio engines such as the geared engine, or even the open-rotor concept. For the other two loss sources the EU Horizon 2020 research and innovation ULTIMATE* project has identified breakthrough technologies that can attack the losses.

Five technology areas have been identified: constant volume type combustion systems, intercooling, secondary combustion and bottoming cycles, all complemented with novel propulsor and nacelle designs.

Anmälan om deltagande görs senast den 10:e december, helst med e-post till adm.flygtekniska.foreningen@gknaerospace.com alternativt
telefon 0520-29 25 49 Per Widström eller 0520-29 13 21 Anders Lundbladh.

Välkomna!

*Ultra-Low emission Technology Innovations for Mid-century Aircraft Engines

Comments are closed.

© FTF 2015 All Rights Reserved

Translate »