2024-04-17 – Göteborg – GPS/GNSS satellitbaserade navigationssystem och deras känslighet för störningar

Flyg och rymdtekniska föreningen inbjuder till föredrag,
Tid: kl 16:30
Datum: 17 april
Plats: Beyond Gravity (Solhusgatan, Kallebäcks Teknikpark)

Oscar Isoz kommer att prata om GPS/GNSS och ge en förståelse för hur systemet fungerar och varför det är så störkänsligt.
Han kommer också att ge exempel på några fall av störningar och berätta om hur man kan testa störtåligheten hos GPS-mottagare.

Oscar Isoz har doktorerat om GNSS vid LTU, och jobbar nu med sådana frågor på RISE, avd för Mätteknik, i Tid och frekvensgruppen

Efter föredraget bjuder föreningen på öl och smörgås.

Anmälan om deltagande skall vara oss tillhanda senast den 15 april klockan 12 med e-post till hans-olof.hansson@beyondgravity.com eller per SMS-meddelande, 0708-31 44 09 till Hans-Olof Hansson (OBS, inte som samtal).

Translate »