Archive | Göteborg

Gunnar Lindqvist har avlidit

Hedersledamoten i Flyg- och rymdtekniska Föreningen Gunnar Lindqvist har avlidit Hedersledamoten i Flyg- och rymdtekniska Föreningen, FTF, och tillika Generalmajoren, Gunnar Lindqvist, har avlidit efter en kort tids sjukdom. Gunnar Lindqvist skulle ha fyllt 90 år några dagar efter sin död. Gunnar Lindqvists insatser för FTF har varit synnerligen värdefulla och på ett utomordentligt sätt […]

Continue Reading

Göteborg – 2017-09-27 – Rymdåldern – hur den började för 60 år sedan

Flyg- och rymdtekniska föreningen inbjuder till föredrag. Tid: kl 16:30 Plats: RUAG Space, Solhusgatan  (Kallebäcks Teknikpark). Föredraget hålls av Sven Grahn – hedersdoktor och pionjär inom svensk rymdverksamhet berättar om hur allt startade med den första satelliten Sputnik som Sovjetunionen sköt upp 1957. Inbjudan till föredraget finns även på Facebook. Använd gärna den för att […]

Continue Reading

Göteborg – 2017-05-17 – Årsmöte och föredrag om Juice

Flyg- och rymdtekniska föreningen inbjuder till årsmöte och föredrag. Tid: kl 16:00 Plats: RUAG Space, Solhusgatan  (Kallebäcks Teknikpark). Föredraget på årsmötet kommer att handla om ESAs europeiska samarbetsprojekt Juice, Jupiter Icy Moon Explorer. Det är planerad uppskjutning 2022 för att vara framme vid Jupiter 2030 där den kommer att spendera minst tre år med detaljerade […]

Continue Reading

Göteborg – 2017-04-19 – SAAB T-X Trainer

Flyg- och rymdtekniska föreningen inbjuder till föredrag. Tid: kl 16:30 Plats: Saab Surveillance, Solhusgatan  (Kallebäcks Teknikpark). Föredraget hålls av Tomas Karlsson från SAAB. T-X – Ett nytt avancerat militärt pilotutbildningssystem (APTS – Advanced Pilot Training System). Ett föredrag om Boeing-Saab-samarbetet rörande T-X för US Air Force. T-X-systemet – flygplan, simulatorer, utbildningshjälpmedel. US Air Force T-X-upphandling […]

Continue Reading

© FTF 2015 All Rights Reserved