Mera från Stockholm

Huvudföreningen i Stockholm har för närvarande cirka 350 medlemmar (november 2015). Vi arrangerar främst föredrag inom flyg- och rymdteknik, normalt tre till fyra gånger på hösten och våren. Föredragen brukar hållas på Kungliga Tekniska Högskolan, KTH.

Information om våra aktiviteter förmedlas främst via vår hemsida och med e-post.

Tidigare ordföranden i FTF huvudförening  Stockholm: FTF ordförande historik

© FTF 2015 All Rights Reserved

Translate »