ICAS

ICAS – International Council of the Aeronautical Sciences www.icas.org 

FTF är medlem i ICAS, som bildades 1956 för att främja ett fritt informationsutbyte inom flygteknikens alla områden. Idag omfattar ICAS 30 olika medlemsorganisationer från hela världen. Företag och andra organisationer kan vara Asso­ciate Members i ICAS.ICAS Blå logo 2ICAS arrangerar en kongress vartannat år, där en av medlemsorganisationerna står som värd. FTF har arrangerat ICAS-kongresser 1962 och 1990 i Stockholm.
Den senaste kongressen hölls 2016 i Daejeon, Sydkorea icas-congress-2016-media-release.

Nästkommande kongresser hålls 2018 i Belo Horizonte, Brasilien och 2020 i Shanghai, Kina. FTF har anmält intresse att arrangera ICAS 2022 i Stockholm.
Call for Papers till ICAS 2018 i Brasilien: ICAS2018CallforPapers

Högsta beslutsorgan inom ICAS är Council som sammanträder vid kongresserna vartannat år. ICAS Executive Committee ansvarar för det löpande och träffas två gånger per år. Sekretariatet sköts av ICAS Executive Secretary. Under perioden 2003 – 2010 var FTF värd för ICAS sekretariat med Anders Gustafsson, (fd FFA/FOI) som ICAS Executive Secretary. Billy Fredriksson (Saab) var ICAS President 2003-2004.

FTF:s representanter i ICAS är:
ICAS Council: Anders Blom
ICAS Executive Committee: Gunnar Holmberg (med uppgift som ICAS Treasurer)
ICAS Programme Committee: Gunnar Holmberg och Petter Krus

 

© FTF 2015 All Rights Reserved

Translate »