Styrelse och kontaktinfo Stockholm

FTF – Huvudförening Stockholm
Postadress: Anna Rathsman, c/o SSC, Box 4207, 17104 Solna
Email: stockholm@ftfsweden.se

Årsavgiften är 150 kr.
Plusgiro: 19 74 37-7; Bankgiro: 769-3112; Swish: 123 175 68 24
Från utlandet:
IBAN: SE13 8000 8032 7902 3119 9795; BIC: SWEDSESS

Styrelse 2017-2018

Ordförande
Flygkapten Roland Karlsson

Vice ordförande
Tekn. Dr. Gunnar Tibert

Sekreterare
Civ. ing. Björn Jonsson

Kassaförvaltare
Civ ing. Kaj Lundahl

Klubbmästare
Tekn. lic. Olle Bååthe

Övriga ledamöter
Civ. ing. Anna Rathsman
Civ. ing. Odd Romell
Civ. ing. Emil Vinterhav
Fil. Dr. Eva Bernhardsdotter
Civ. ing. Oscar Hag
Civ. ing. Victor Jungnell

Suppleanter
Civ. ing. Bengt Moberg               
Civ. ing. Håkan Seipel

Representanter för lokalavdelningarna:
Göteborg
Civ. ing. Lars Lundberg
Tekn. Dr. Per Ingvarson

Linköping
Tekn. Dr. Christopher Jouannet

Malmö
Ing. Bengt Bengtsson
Tekn. Dr. Vijay Sharan

Trollhättan
Tekn. Dr. Oskar Brännström
Docent Ulf Olsson

Valberedning
Tekn. Dir. Sven Grahn
Tekn. Dr. Lasse Karlsen
Civ. ing. Carl Stålberg

Revisorer
Civ. ing. Anders Gustafsson
Civ. ing. Erling Weibust

Revisorssuppleant
Civ. ing. Göran Lilja

FTF Webmaster
Civ. ing. Anders Gustafsson

 

 

© FTF 2015 All Rights Reserved

Translate »