ICAS

ICAS – International Council of the Aeronautical Sciences www.icas.org 

FTF är medlem i ICAS, som bildades 1956 för att främja ett fritt informationsutbyte inom flygteknikens alla områden. Idag omfattar ICAS 30 olika medlemsorganisationer från hela världen. Företag och andra organisationer kan vara Asso­ciate Members i ICAS.ICAS arrangerar en kongress vartannat år, där en av medlemsorganisationerna står som värd. FTF har arrangerat ICAS-kongresser 1962 och 1990 i Stockholm. De senaste två ICAS-kongresserna hölls 2016 i Daejeon, Sydkorea och 2018 i Belo Horizonte, Brasilien.
ICAS 2020 var planerad att hållas i Shanghai, Kina, men har pga pandemin senarelagts till 6-10 September 2021.

Vid ICAS 2018 i Brasilien beslutades att ICAS 2022 kommer att hållas i Stockholm med FTF som arrangör.

Högsta beslutsorgan inom ICAS är Council som sammanträder vid kongresserna vartannat år. ICAS Executive Committee ansvarar för det löpande och träffas två gånger per år. Sekretariatet sköts av ICAS Executive Secretary. Under perioden 2003 – 2010 var FTF värd för ICAS sekretariat med Anders Gustafsson, (fd FFA/FOI) som ICAS Executive Secretary.
Billy Fredriksson (Saab) var ICAS President 2003-2004.

FTF:s representanter i ICAS är:
ICAS Council: Anders Blom
ICAS Executive Committee: Gunnar Holmberg (med uppgift som ICAS Treasurer)
ICAS Programme Committee: Anders Blom, Gunnar Holmberg och Petter Krus

 

© FTF 2015 All Rights Reserved

Translate »