ICAS

ICAS – International Council of the Aeronautical Sciences www.icas.org 

FTF är medlem i ICAS, som bildades 1957 för att främja ett fritt informationsutbyte inom flygteknikens alla områden. Idag omfattar ICAS 30 olika medlemsorganisationer från hela världen. Företag och andra organisationer kan vara Asso­ciate Members i ICAS.ICAS arrangerar en kongress vartannat år, där en av medlemsorganisationerna står som värd. FTF har arrangerat ICAS-kongresser i Stockholm 1962, 1990 och 2022. ICAS 2022 blev mycket framgångsrik med över 1000 deltagare från 35 länder. Läs mera under fliken Kongresser.

ICAS 2024 kommer att hållas i Florens, Italien www.icas2024.com och ICAS 2026 i Sydney, Australien.
Läs mera på ICAS hemsida www.icas.org.

Högsta beslutsorgan inom ICAS är Council som sammanträder vid kongresserna vartannat år. ICAS Executive Committee ansvarar för det löpande och träffas två gånger per år. Sekretariatet sköts av ICAS Executive Secretary. Under perioden 2003 – 2010 var FTF värd för ICAS sekretariat med Anders Gustafsson, (fd FFA/FOI) som ICAS Executive Secretary.
Billy Fredriksson (Saab) var ICAS President 2003-2004.

FTF:s representanter i ICAS är:
ICAS Council: Anders Blom
ICAS Executive Committee: Gunnar Holmberg 
ICAS Programme Committee: Anders Blom, Gunnar Holmberg och Petter Krus

Translate »