Historik och målsättning

Flygtekniska Föreningen bildades 1 december 1933. Genom sammanslagning med Svenska Interplanetariska Sällskapet 1968 bildades föreningen i sin nuvarande form. Vid årsmötet 2014 fastställdes det nya namnet på föreningen – Flyg- och rymdtekniska Föreningen. Fortfarande använder vi dock förkortningen FTF och logotypen är densamma som tidigare. Namnändringen 2014 motiveras av att föreningens syfte är att verka för det flyg- och rymdtekniska intresset i Sverige och det nya namnet speglar även vår historia.

Föreningens stadgar finns länkade här: FTF Stadgar 140515

Föreningen, som är ideell och opolitisk, har som målsättning är att främja svensk flyg- och rymdteknik, vilket vi gör bl.a. genom att arrangera kongresser, föredrag och studiebesök, samt att utge tidskriften Bevingat. FTF verkar också för att stimulera intresset bland ungdomar för studier i flyg- och rymdteknik och samarbetar med universitet och högskolor.

Föreningen är organiserad i en huvudförening i Stockholm och fem lokalavdelningar i vardera Göteborg, Kiruna, Linköping, Malmö och Trollhättan. Föreningens företrädare arbetar ideellt och utan ersättning. Listan över ordföranden i FTF huvudförening finns HÄR.

Medlemmarna i FTF är huvudsakligen ingenjörer och forskare inom flyg- och rymdteknik, men består även av andra personer som vill stödja utvecklingen av svensk teknik på dessa områden.

För att exponera och befästa Sveriges roll som ledande inom flyg- och rymdteknik arrangerar FTF vart tredje år en nationell kongress. Ändamålet med kongressen, som hölls första gången 1992, är att erbjuda ett unikt svenskt forum för information och presentation av ny teknik, samt inte minst för nätverkande mellan deltagare och företag. FTF har också arrangerat flera internationella kongresser – se kongresshistoriken här: Kongresshistorik

Föreningen utser varje år mottagare av Thulinmedaljen, som är den förnämsta utmärkelsen inom flyg- och rymdbranschen i Sverige och har utdelats sedan 1944.

FTF är medlem i tre internationella organisationer: CEAS (Council of European Aerospace Societies), ICAS (International Council of Aeronauti­cal Sciences) och IAF (Inter­national Astronautical Federation).

© FTF 2015 All Rights Reserved

Translate »