Styrelse och kontaktinfo Göteborg

FTF – Lokalavdelning Göteborg
Adress:
c/o Hans-Olof Hansson, hans-olof.hansson@ruag.com
RUAG Space AB
Solhusgatan 11, SE-40515 Göteborg
Email: goteborg@ftfsweden.se
Plusgiro:
119 54 59-1
Årsavgiften är 150 kr.

Styrelse 2020-2021

Ordförande
Civ. ing. Torbjörn Hult

Vice ordförande
Civ. ing. Andreas Billström

Sekreterare
Ingenjör Hans-Olof Hansson

Kassaförvaltare
Civ. ing. Karl Engström

Programansvarig
Civ. ing. Jan-Olof Lindgren

Klubbmästare
Civ. ing. Torbjörn Hult

Övriga ledamöter
Tekn. Dr. Per Ingvarson (Representant i Thulinkommittén)
Tekn. Dr. Patrik Dammert (Bitr. programansvarig & X-jobbs ansvarig)

Representanter i huvudföreningens styrelse
Civ. ing. Torbjörn Hult
Tekn. Dr. Per Ingvarson

Även du som ännu inte är medlem är välkommen att anmäla dig till våra föredrag och som medlem i föreningen, medlemsanmälan görs via hemsidan. Vårt program omfattar normalt fyra föredrag på våren och tre på hösten.

Årsavgiften är 150 SEK och betalas till plusgiro 119 5459-1.
Vi behöver ha uppgift om namn och e-post adress.

© FTF 2015 All Rights Reserved

Translate »