Styrelse och kontaktinfo Göteborg

FTF – Lokalavdelning Göteborg
Adress:
c/o Hans-Olof Hansson, Hans-Olof.Hansson@beyondgravity.com 
Beyond Gravity Sweden AB
Solhusgatan 11, SE-40515 Göteborg
Email: goteborg@ftfsweden.se
Plusgiro:
119 54 59-1
Årsavgiften är 150 kr.

Styrelse 2023-2024

Ordförande
Civ. ing. Torbjörn Hult

Sekreterare
Ingenjör Hans-Olof Hansson

Kassör
Civ. ing. Karl Engström

Programansvarig
Civ. ing. Jan-Olof Lindgren

Klubbmästare
Civ. ing. Torbjörn Hult

Övriga ledamöter
Tekn. Dr. Per Ingvarson (Representant i Thulinkommittén)
Tekn. Dr. Patrik Dammert (Bitr. programansvarig & X-jobbs ansvarig)

Representanter i huvudföreningens styrelse
Civ. ing. Torbjörn Hult
Tekn. Dr. Per Ingvarson

Lokalredaktör för Bevingat
Vakant

Även du som ännu inte är medlem är välkommen att anmäla dig till våra föredrag och som medlem i föreningen, medlemsanmälan görs via hemsidan. Vårt program omfattar normalt fyra föredrag på våren och tre på hösten.

Årsavgiften är 150 SEK och betalas till plusgiro 119 5459-1.
Vi behöver ha uppgift om namn och e-post adress.

Translate »