Styrelse och kontaktinfo Stockholm

FTF – Huvudförening Stockholm
Postadress: Att: Kaj Lundahl, c/o SSC, Box 4207, 17154 Solna
Email: stockholm@ftfsweden.se

Årsavgiften är 150 kr.
Plusgiro: 19 74 37-7; Bankgiro: 769-3112; Swish: 123 175 68 24
Från utlandet:
IBAN: SE13 8000 0832 7902 3119 9795; BIC: SWEDSESS

Styrelse 2020-2021

Ordförande
Fil. Dr. Roland Karlsson

Vice ordförande
Tekn. Dr. Gunnar Tibert

Sekreterare
Civ.ing. Björn Jonsson

Kassaförvaltare
Civ.ing. Bengt Moberg

Klubbmästare
Tekn.lic. Olle Bååthe

Övriga ledamöter
Civ.ing. Sandra Lindström
Civ.ing. Kaj Lundahl
Civ.ing. Petrus Hyvönen
Civ.ing. Odd Romell
Civ.ing. Håkan Seipel
Teknolog Louise Fischer

Suppleanter
Civ.ing. Mats-olof Olsson             
Teknolog Elina Arvidsson

Representanter för lokalavdelningarna:
Göteborg
Civ.ing. Torbjörn Hult
Tekn. Dr. Per Ingvarson

Kiruna
Civ.ing. Olle Persson
Civ.ing Simon Westerlund

Linköping
Tekn. Dr. Roger Larsson

Malmö
Ing. Per Hallin
Tekn. Dr. Vijay Sharan

Trollhättan
Tekn. Dr. Anders Lundbladh
Docent Ulf Olsson

Valberedning
Tekn. Dir. Sven Grahn
Tekn. Dr. Lasse Karlsen
Tekn. Dr. Tomas Melin

Revisorer
Civ.ing. Anders Gustafsson
Civ.ing. Erling Weibust

Revisorssuppleant
Civ.ing. Göran Lilja

FTF Webmaster
Civ.ing. Anders Gustafsson

© FTF 2015 All Rights Reserved

Translate »