Styrelse och kontaktinfo Stockholm

FTF – Huvudförening Stockholm
Postadress: Att: Kaj Lundahl, c/o SSC, Box 4207, 17154 Solna
Email: stockholm@ftfsweden.se

Årsavgiften är 150 kr.
Plusgiro: 19 74 37-7; Bankgiro: 769-3112; Swish: 123 175 68 24
Från utlandet:
IBAN: SE13 8000 8032 7902 3119 9795; BIC: SWEDSESS

Styrelse 2018-2019

Ordförande
Fil. Dr. Roland Karlsson

Vice ordförande
Tekn. Dr. Gunnar Tibert

Sekreterare
Civ. ing. Björn Jonsson

Kassaförvaltare
Civ ing. Kaj Lundahl

Klubbmästare
Tekn. lic. Olle Bååthe

Övriga ledamöter
Fil. Dr. Eva Bernhardsdotter
Civ. ing. Oscar Hag
Civ. ing. Bengt Moberg
Civ. ing. Odd Romell            
Civ. ing. Håkan Seipel
Civ. ing. Emil Vinterhav

Suppleanter
Civ. ing. Sytze Veldman             
Teknolog Louise Fischer

Representanter för lokalavdelningarna:
Göteborg
Civ. ing. Lars Lundberg
Tekn. Dr. Per Ingvarson

Linköping
Tekn. Dr. Christopher Jouannet

Malmö
Ing. Bengt Bengtsson
Tekn. Dr. Vijay Sharan

Trollhättan
Tekn. Dr. Oskar Brännström
Docent Ulf Olsson

Valberedning
Tekn. Dir. Sven Grahn
Tekn. Dr. Lasse Karlsen
Civ. ing. Carl Stålberg

Revisorer
Civ. ing. Anders Gustafsson
Civ. ing. Erling Weibust

Revisorssuppleant
Civ. ing. Göran Lilja

FTF Webmaster
Civ. ing. Anders Gustafsson

 

 

© FTF 2015 All Rights Reserved

Translate »