Styrelse och kontaktinfo Stockholm

FTF – Huvudförening Stockholm
Postadress: 
c/o SSC, PO Box 4207, SE-17154 SOLNA
Email: stockholm@ftfsweden.se

Årsavgiften är 200 kr.
Årsavgiften betalas enkelt till Swishnr: 123 175 68 24
eller direkt med denna QR-kod för Swish:


Det går också bra att betala till Bankgiro: 769-3112
För betalning från utlandet gäller:
BIC:
HANDSESS
IBAN: SE50 6000 0000 0004 4584 0838Styrelse 2024-2025

Ordförande
Fil. Dr. Roland Karlsson

Vice ordförande
Tekn. Dr. Gunnar Tibert

Sekreterare
Civ.ing. Björn Jonsson

Kassör
Civ.ing. Magnus Tormalm

Klubbmästare
Tekn.lic. Olle Bååthe

Övriga ledamöter
Civ.ing. Christina Ahremark
Civ. ing. Louise Fischer
Civ.ing. Mats-Olof Olsson
Civ.ing. Odd Romell
Civ.ing. Håkan Seipel
Civ. ing. Dag Waldenström
Teknolog Marcus Randleff

Suppleanter
– Civ. ing. Linn Mattson
– Högskoleing. Annika Johansson

Representanter för lokalavdelningarna:
Göteborg
Ing. Hans-Olof Hansson
Tekn. Dr. Per Ingvarson

Kiruna
Civ.ing. Olle Persson
Civ.ing Simon Westerlund

Linköping
Tekn. Dr. Roger Larsson
Civ.ing. Göran Berlemo

Malmö
Tekn. Dr. Vijay Sharan

Trollhättan
Tekn. Dr. Anders Lundbladh
Docent Ulf Olsson

Valberedning
Tekn. Dr. Tomas Melin
Tekn. Dr. Lasse Karlsen

Revisorer
Civ.ing. Anders Gustafsson
Civ.ing. Erling Weibust

Revisorssuppleant
Civ.ing. Göran Lilja

FTF Webmaster
Civ.ing. Anders Gustafsson

Translate »