Styrelse och kontaktinfo Trollhättan

FTF – Lokalavdelning Trollhättan
c/o Anders Lundbladh,
GKN Aerospace Sweden AB, Trollhättan, Tel: 0520-940 00
E-post: 
trollhattan@ftfsweden.se
Plusgiro:
27 97 83-5
Årsavgiften är 150 kr.

Styrelse 2019-2020
Ordförande
Anders Lundbladh

Vice Ordförande
Henrik Runnemalm

Sekreterare
Krister Holmlund

Kassaförvaltare
Maud Österman

Klubbmästare
Per Widström

Övriga ledamöter
Ulf Olsson
Peter Karlsson
Oskar Brännström

Suppleanter
Vakant

Valberedning
Dan Ring
Karl-David Pettersson

© FTF 2015 All Rights Reserved

Translate »