Styrelse och kontaktinfo Trollhättan

FTF – Lokalavdelning Trollhättan
c/o Anders Lundbladh,
GKN Aerospace Sweden AB, Trollhättan, Tel: 0520-940 00
E-post: 
trollhattan@ftfsweden.se
Plusgiro:
27 97 83-5
Årsavgiften är 150 kr.

Styrelse 2019-2020
Ordförande
Anders Lundbladh

Vice Ordförande
Henrik Runnemalm

Sekreterare
Krister Holmlund

Kassaförvaltare
Maud Österman

Klubbmästare
Per Widström

Ledamot
Ulf Olsson
Peter Karlsson
Oskar Brännström

Suppleanter
Vakant

Valberedning
Dan Ring
Karl-David Pettersson

© FTF 2015 All Rights Reserved

Translate »