Styrelse och kontaktinfo Trollhättan

FTF – Lokalavdelning Trollhättan
c/o Anders Lundbladh,
GKN Aerospace Sweden AB, Trollhättan, Tel: 0520-940 00
E-post: 
trollhattan@ftfsweden.se
Plusgiro:
27 97 83-5
Årsavgiften är 150 kr.

Styrelse 2021-2022
Ordförande
Anders Lundbladh

Vice Ordförande
Henrik Runnemalm

Sekreterare
Krister Holmlund

Kassör
Maud Österman

Klubbmästare
Per Widström

Övriga ledamöter
Ulf Olsson
Peter Karlsson

Suppleanter
Anders Sjunnesson

Valberedning
Dan Ring
Karl-David Pettersson

Revisor
Ola Nydén

 

Translate »