Ulla Teige diplomet

Ulla Teige diplomet instiftades 2021 och utgör ett komplement till Thulin-medaljen med avsikt att uppmuntra kvinnor som verkar inom flyg- och rymdteknik. Diplomet tilldelas en kvinnlig förebild och ska bidra till en ökad jämvikt mellan könen inom området. Diplomet har namngivits efter Ulla Teige, Sveriges första kvinnliga civilingenjör inom flygteknik.


Mottagare av Ulla Teige diplomet:
2021 Anna Rathsman, Civ.ing.
2022 Svjetlana Stecovic, Tekn. dr.
2023 Linda Lyckman, Civ.ing.

Translate »