Adressändring

Utskick av information om olika arrangemang mm sker via e-post.
Det är därför mycket viktigt att föreningen har din korrekta e-postadress.

När du byter e-postadress (eller postadress)
meddela detta snarast till: medlem@ftfsweden.se

Translate »