Nya artiklar ur kommande nr av

nästa nr kommer bl.a. följande artiklar:

Gruvor i rymden

Rymdforum 2021

Är vi på väg mot rymdkrig

Jetmotorer med växlade fläktar

I nr 2021-5 finns bl.a. följande artiklar:

Väte som flygbränsle

Elektriska utmaningar

Framtidens flygplats

En ny framtid för flyget


Välkommen till Flyg- och rymdtekniska Föreningen


Flyg- och rymdtekniska Föreningen, FTF, är en rikstäckande, ideell och opolitisk organisation som för närvarande har ca 1200 medlemmar. Flygtekniska Föreningen bildades 1933 och genom sammanslagning 1968 med Svenska Interplanetariska Sällskapet bildades föreningen i sin nuvarande form.

Föreningens målsättning är att främja svensk flyg- och rymdteknik, vilket vi gör bl.a. genom att arrangera kongresser, föredrag och studiebesök, samt att utge tidskriften Bevingat. FTF verkar också för att stimulera intresset bland ungdomar för studier i flyg- och rymdteknik och samarbetar med universitet och högskolor.

Föreningen är organiserad i en huvudförening i Stockholm och fem lokalavdelningar i vardera Göteborg, Kiruna, Linköping, Malmö och Trollhättan. Bland medlemmarna finns såväl de som är yrkesverksamma inom flyg- och rymdbranschen, som personer med ett allmänt intresse för dessa teknikområden.


The Swedish Society for Aeronautics and Astronautics (FTF) will in cooperation with INNOVAIR host the ICAS 2022 Congress in Stockholm 4-9 September 2022. Visit the website www.icas2022.com and check out
the Exhibit and Partnership Prospectus
 and the ICAS 2022 Promotion folder
Call for Papers is available July 2021 with deadline for abstracts 10 February 2022.


Senaste utgåva av FTF tidskrift Bevingat: Bevingat
Flera specialutgåvor av Bevinget (med olika teman) finns här: LÄNK
Boken ”Aerospace Propulsion from Insects to Spaceflight” kan laddas ner gratis under samma: LÄNK


Huvudföreningens årsmöte med utdelning av Thulinmedaljer och diplom
ägde rum 16 September 2021.  Flera bilder i detta Bildkollage FTF ÅM 2021.


FTF och GDPR/Dataskyddsförordningen


För mera information kontakta: sekretariat@ftfsweden.se
Webmaster: webmaster@ftfsweden.se


© FTF 2015 All Rights Reserved

Translate »