Nya artiklar ur kommande nr av

I nr 2020-5 finns bl.a. följande artiklar:

Flyget och uppvärmningen

Flyg och rymd mäter temperatur

Framtida civila passagerarplan

De åtta på Mars


Välkommen till Flyg- och rymdtekniska Föreningen


Flyg- och rymdtekniska Föreningen, FTF, är en rikstäckande, ideell och opolitisk organisation som för närvarande har ca 1200 medlemmar. Flygtekniska Föreningen bildades 1933 och genom sammanslagning 1968 med Svenska Interplanetariska Sällskapet bildades föreningen i sin nuvarande form.

Föreningens målsättning är att främja svensk flyg- och rymdteknik, vilket vi gör bl.a. genom att arrangera kongresser, föredrag och studiebesök, samt att utge tidskriften Bevingat. FTF verkar också för att stimulera intresset bland ungdomar för studier i flyg- och rymdteknik och samarbetar med universitet och högskolor.

Föreningen är organiserad i en huvudförening i Stockholm och fem lokalavdelningar i vardera Göteborg, Kiruna, Linköping, Malmö och Trollhättan. Bland medlemmarna finns såväl de som är yrkesverksamma inom flyg- och rymdbranschen, som personer med ett allmänt intresse för dessa teknikområden.


All about the FT2019 Congress in Stockholm including proceedings is found under FT2019 Congress in the left column.


The Swedish Society for Aeronautics and Astronautics (FTF) will in cooperation with INNOVAIR host the ICAS 2022 Congress in Stockholm 4-9 September 2022.


The ICAS 2020 Congress in Shanghai, China has due to
the Covid19 situation been postponed until 6-10 September 2021.

Website:
www.icas2020.com


Senaste utgåva av FTF tidskrift Bevingat: Bevingat
Flera specialutgåvor av Bevinget (med olika teman) finns här: LÄNK
Boken “Aerospace Propulsion from Insects to Spaceflight” kan laddas ner gratis under samma: LÄNK


Det senarelagda årsmötet 2020 i FTF huvudförening genomfördes digitalt 2020-09-24.
Protokollet Finns under fliken STOCKHOLM.
Pressmeddelande – Thulinmedaljörer 2020


FTF och GDPR/Dataskyddsförordningen


För mera information kontakta: sekretariat@ftfsweden.se
Webmaster: webmaster@ftfsweden.se


© FTF 2015 All Rights Reserved

Translate »