Välkommen till Flyg- och rymdtekniska FöreningenNya artiklar ur kommande nr av

Nästa nummer av Bevingat innehåller bl.a. följande:

Mot nettonoll med väte

Drönarkrig

Världens bästa drönare

Bevingat 2024-2  innehåller bl.a. följande:

Kina i rymden

Miljö i överljud

Flygande bilar

Detonationsmotorer


Flyg- och rymdtekniska Föreningen, FTF, är en rikstäckande, ideell och opolitisk organisation som för närvarande har ca 1200 medlemmar. Flygtekniska Föreningen bildades 1933 och genom sammanslagning 1968 med Svenska Interplanetariska Sällskapet bildades föreningen i sin nuvarande form. Föreningens målsättning är att främja svensk flyg- och rymdteknik, vilket vi gör bl.a. genom att arrangera kongresser, föredrag och studiebesök, samt att utge tidskriften Bevingat. FTF verkar också för att stimulera intresset bland ungdomar för studier i flyg- och rymdteknik och samarbetar med universitet och högskolor.

Föreningen är organiserad i en huvudförening i Stockholm och fem lokalavdelningar i vardera Göteborg, Kiruna, Linköping, Malmö och Trollhättan. Bland medlemmarna finns såväl de som är yrkesverksamma inom flyg- och rymdbranschen, som personer med ett allmänt intresse för dessa teknikområden.


Watch out for our next Congress FT2025 to be held 14-15 October 2025.
The SAVE-THE-DATE flyer can be downloaded HERE.
More information will follow on the Congress website
 www.ft2025.se.


ÅRSMÖTE 2024
FTF årsmöte 2024, med utdelning av Thulinmedaljer och diplom, hölls torsdagen 16 maj 2024.

Vid årsmötet utdelades medaljer och diplom till:
– Marcus Wandt, ESA/Rymdstyrelsen/Saab tilldelas Thulinmedaljen i guld för sina utomordentligt förtjänstfulla insatser för flyg- och rymdteknisk verksamhet i Sverige och internationellt.
– Daniel Eckerström och Roy Kihlén, Saab, tilldelas Thulinmedaljen i silver för sina avgörande insatser inom utvecklingen av fiberoptiska temperaturmätningssystem för flygplan vilket resulterat i ökad flygsäkerhet, förenklat underhåll och reducerad vikt. Tekniken återfinns idag i både Airbus och Saabs flygplan.
– Céline Souillet Sundberg, GKN, tilldelas Ulla Teige-diplomet som årets kvinnliga förebild inom flyg- och rymdteknik. Med sitt arbete för att inkludera fler kvinnor och starka vilja att lösa problem är hon en fantastisk inspirationskälla för unga kvinnor.

Ett bildkollage med flera bilder från årsmötet finns på denna LÄNK.


Senaste utgåva av FTF tidskrift Bevingat: Bevingat
Flera specialutgåvor av Bevinget (med olika teman) finns här: LÄNK
Boken ”Aerospace Propulsion from Insects to Spaceflight” kan laddas ner gratis under samma: LÄNK


FTF och GDPR/Dataskyddsförordningen


För mera information kontakta: sekretariat@ftfsweden.se Webmaster: webmaster@ftfsweden.se

Translate »