Nya artiklar ur kommande nr av

I nästa nummer kommer bl.a. följande artiklar:

Rymdskräp ett miljöproblem

Kommer överljud tillbaka?

Bevingat 2023-1 innehåller bl.a. följande artiklar:

Datorfel från rymden

U-Space för drönare

Luftskepp

Hypersoniska vapen

Spaceport Esrange

Krönika 2022


Välkommen till Flyg- och rymdtekniska Föreningen


Flyg- och rymdtekniska Föreningen, FTF, är en rikstäckande, ideell och opolitisk organisation som för närvarande har ca 1200 medlemmar. Flygtekniska Föreningen bildades 1933 och genom sammanslagning 1968 med Svenska Interplanetariska Sällskapet bildades föreningen i sin nuvarande form.

Föreningens målsättning är att främja svensk flyg- och rymdteknik, vilket vi gör bl.a. genom att arrangera kongresser, föredrag och studiebesök, samt att utge tidskriften Bevingat. FTF verkar också för att stimulera intresset bland ungdomar för studier i flyg- och rymdteknik och samarbetar med universitet och högskolor.

Föreningen är organiserad i en huvudförening i Stockholm och fem lokalavdelningar i vardera Göteborg, Kiruna, Linköping, Malmö och Trollhättan. Bland medlemmarna finns såväl de som är yrkesverksamma inom flyg- och rymdbranschen, som personer med ett allmänt intresse för dessa teknikområden.


ICAS 2022 at Stockholm Waterfront Congress Center 4-9 September 2022 was very successful with over 1000 participants from 35 countries. Read more HERE.

We thank all speakers and participants for coming to Sweden. Special thanks to our congress partners and exhibitors, who helped make this congress possible.
Visit the congress website www.icas2022.com to check pictures and videos from different congress events. ICAS 2022 proceedings are available on this LINK.


Senaste utgåva av FTF tidskrift Bevingat: Bevingat
Flera specialutgåvor av Bevinget (med olika teman) finns här: LÄNK
Boken ”Aerospace Propulsion from Insects to Spaceflight” kan laddas ner gratis under samma: LÄNK


Årsmötet 2022, med utdelning av Thulinmedaljer och diplom, hölls  12 maj 2022. 

Årets medaljörer Petter Krus (guld) och Stig-Ove Silverlind (silver) ses här tillsammans med Ulf Olsson som traditionsenligt var medaljutdelare.
Några fler bilder: Bildcollage FTF ÅM 2022

Årsmötet 2023 kommer att hållas torsdagen 11 maj 2023.


FTF och GDPR/Dataskyddsförordningen


För mera information kontakta: sekretariat@ftfsweden.se
Webmaster: webmaster@ftfsweden.se


© FTF 2015 All Rights Reserved

Translate »