Välkommen till Flyg- och rymdtekniska FöreningenNya artiklar ur kommande nr av


Flyg- och rymdtekniska Föreningen, FTF, är en rikstäckande, ideell och opolitisk organisation som för närvarande har ca 1200 medlemmar. Flygtekniska Föreningen bildades 1933 och genom sammanslagning 1968 med Svenska Interplanetariska Sällskapet bildades föreningen i sin nuvarande form. Föreningens målsättning är att främja svensk flyg- och rymdteknik, vilket vi gör bl.a. genom att arrangera kongresser, föredrag och studiebesök, samt att utge tidskriften Bevingat. FTF verkar också för att stimulera intresset bland ungdomar för studier i flyg- och rymdteknik och samarbetar med universitet och högskolor.

Föreningen är organiserad i en huvudförening i Stockholm och fem lokalavdelningar i vardera Göteborg, Kiruna, Linköping, Malmö och Trollhättan. Bland medlemmarna finns såväl de som är yrkesverksamma inom flyg- och rymdbranschen, som personer med ett allmänt intresse för dessa teknikområden.


ÅRSMÖTE 2023
FTF årsmöte 2023, med utdelning av Thulinmedalj och diplom, hölls 11 maj 2023 på Läkaresällskapet.
Eddy de la Motte tilldelades Thulinmedaljen i guld och Linda Lyckman fick Ulla Teige diplomet som årets kvinnliga förebild inom flyg-och rymdteknik. Läs mera i pressmeddelandet HÄR. 

För att uppmärksamma att FTF funnits i 90 år höll Anders Gustafsson ett föredrag om några av FTF:s pionjärer och tidiga internationella kontakter. Föredragsbilderna finns HÄR och ett bildcollage från årsmötet finns HÄR..


Senaste utgåva av FTF tidskrift Bevingat: Bevingat
Flera specialutgåvor av Bevinget (med olika teman) finns här: LÄNK
Boken ”Aerospace Propulsion from Insects to Spaceflight” kan laddas ner gratis under samma: LÄNK


ICAS 2022 at Stockholm Waterfront Congress Center 4-9 September 2022 was very successful with over 1000 participants from 35 countries. Read more HERE.

We thank all speakers and participants for coming to Sweden. Special thanks to our congress partners and exhibitors, who helped make this congress possible. Visit the congress website www.icas2022.com to check pictures and videos from different congress events. ICAS 2022 proceedings are available on this LINK.


FTF och GDPR/Dataskyddsförordningen


För mera information kontakta: sekretariat@ftfsweden.se Webmaster: webmaster@ftfsweden.se

Translate »