Välkommen till Flyg- och rymdtekniska Föreningen


Flyg- och rymdtekniska Föreningen, FTF, är en rikstäckande, ideell och opolitisk organisation som för närvarande har ca 1200 medlemmar. Flygtekniska Föreningen bildades 1933 och genom sammanslagning 1968 med Svenska Interplanetariska Sällskapet bildades föreningen i sin nuvarande form.

Föreningens målsättning är att främja svensk flyg- och rymdteknik, vilket vi gör bl.a. genom att arrangera kongresser, föredrag och studiebesök, samt att utge tidskriften Bevingat. FTF verkar också för att stimulera intresset bland ungdomar för studier i flyg- och rymdteknik och samarbetar med universitet och högskolor.

Föreningen är organiserad i en huvudförening i Stockholm och fyra lokalavdelningar i vardera Göteborg, Linköping, Malmö och Trollhättan. Bland medlemmarna finns såväl de som är yrkesverksamma inom flyg- och rymdbranschen, som personer med ett allmänt intresse för dessa teknikområden.


FT 2019 – AEROSPACE TECHNOLOGY CONGRESS 2019 – will be held in Stockholm on October 8-9, 2019, arranged by the Swedish Society for Aeronautics and Astronautics (FTF) in cooperation with the Swedish Strategic Innovation Programme for Aeronautics (Innovair).

Download INVITATION & CALL FOR PAPERS and look for additional information on the special congress website: www.ft2019.se


The Swedish Society for Aeronautics and Astronautics (FTF) will host the ICAS 2022 Congress in Stockholm 4-9 September 2022.


Bevingat logoSenaste utgåva av FTF tidskrift Bevingat: Bevingat
Flera specialutgåvor av Bevinget (med olika teman) finns här: LÄNK
Boken “Aerospace Propulsion from Insects to Spaceflight” kan laddas ner gratis under samma: LÄNK


FTF ÅRSMÖTE 2018 MED UTDELNING AV ÅRETS THULINMEDALJER
hölls torsdagen 17 maj 2018
Bildcollage_Thulinmedaljutdelning_2018
FTF Pressmeddelande – Thulinmedaljörer 2018


FTF och GDPR/Dataskyddsförordningen


För mera information kontakta: sekretariat@ftfsweden.se
Webmaster: webmaster@ftfsweden.se

© FTF 2015 All Rights Reserved

Translate »