Mera från Göteborg

Lokalavdelningen i Göteborg har ca 300 medlemmar. Vi arrangerar föredrag inom områdena flygteknik och rymdteknik, normalt tre gånger på våren och tre på hösten. Föredragen brukar vara antingen hos Saab eller hos Beyond Gravity som ligger grannar på Solhusgatan. Vi brukar också hinna med ett studiebesök eller föredrag på annan plats under året.

Är du intresserad av att bli medlem?  Registrera dig och betala in medlemsavgiften, 150 SEK, till vårt plusgiro 119 5459-1. Glöm inte att ange namn och adress så vi kan knyta betalningen till ditt medlemskap. Information om våra aktiviteter förmedlas främst via vår hemsida och med e-post.

Om du har några frågor, är du välkommen att ringa Torbjörn Hult på telefon 0725-730669 eller skicka ett e-post meddelande till torbjorn.hult(at)telia.com


Lokalavdelning i Göteborg – kort historik
Flygtekniska föreningens lokalavdelning i Göteborg grundades vid ett möte på Saab Ericsson Space den 22 november 1994, varvid Alfred Persson valdes till ordförande, Sven G Gustafssson, Sven Löv, Claes Mårtensson, Albert Nagy och Jan Torin till styrelsemedlemmar. Mötet hade under hösten föregåtts av sonderingar mellan Alfred Persson och Lars Andersson från moderföreningen och den 21 november hölls ett uppstartsmöte varvid ordföranden i Flygtekniska Föreningen, Krister Kalin samt Lars Andersson informerade några av de presumtiva medlemmarna om föreningens verksamhet. Alfred Persson satt som ordförande i lokalföreningen till år 2002 då Hans Eckersand efterträdde honom.

Från att ha startat med ca 20-30 medlemmar de första åren och en verksamhet med några föredrag per år, består nu föreningen av ca 280 medlemmar. Verksamheten har landat på ca sex föredrag och någon studieresa varje år.

Några axplock från de gångna åren:

”Mitt liv som flygkonstruktör” blev ett minnesvärt föredrag av Erik Bratt hållet den 18 mars 1998. Erik Bratt anförde bl.a.: ”Utvecklingen av ett flygplan går i perioder om nio månader enligt, utveckling nio månader, prototypbygge nio månader, utprovning nio månader, start av serieproduktion nio månader osv. Idag verkar det dock som om månaderna har omvandlats till år, men det beror väl på alla datorer som skall programmeras!” Närvarande vid föredraget var Eriks dotter, då bosatt i Göteborgsområdet. Hon berättade att det var första gången hon hört sin far berätta om sitt liv som flygare och konstruktör.

Av en slump fick Albert Nagy i december 1999 reda på att den ryske rymdskytteln Buran skulle passera Göteborg (på jordytan!). Snabbt arrangerade föreningen ett studiebesök i hamnen, varvid skytteln kunde beskådas.

En fantastisk upplevelse fick vi vara med om den 13 januari 2005 då vi fick följa Cassini/Huygens landning på Titan i så nära realtid som det bara är möjligt; gångtiden för radiosignalerna är avsevärd. Detta evenemang var ett samarbete med IVA Väst och Saab Ericsson Space.

I dag räknar vi oftast med ca 100 deltagare per föredrag, med ämnen som sträcker sig över alla flyg/rymdanknutna teknologier och tillämpningar, ibland t.o.m. lite utanför som astronomi och fåglars flykt.

AP, JT, SGG

SAAB 50 år i Göteborg
I samband med vårt föredrag om Saab 50 år i Göteborg (Peter Möller Presentation FTF okt 2007) så skrev Alfred Persson ett dokument om detta som kallas Alfreds historia: Alfreds historia m bilder

Translate »