Mera från Malmö

Lokalavdelningen i Malmö grundades 1964 och har ca 80 medlemmar.
Lokalavdelningen anordnar normalt tre medlemsmöten jämte ett studiebesök under höst- resp.  vår- termin.

Lokal: Vår lokal är numera Djupadalsskolans matsal.
Adressen dit är: Norra Hyllievägen 76   216 22 Limhamn.    (Karta här)

Samarbetet med Skånska Ingenjörsklubben är kvar.

Godbitar från tidigare aktiviteter
Föredrag 2009-06 En framtida resa till Mars: CandyFarTillMars
Föredrag 2010-09: SAAB UAV: SaabUavFöredrag2010-09-29SaabUAV
Föredrag 2010-10: Nästa generations ubåtar: Referat20101027U-båtar

Translate »