Mera från Trollhättan

Lokalavdelningen i Trollhättan startade sin verksamhet 1945. Vi arrangerar föredrag inom områdena flygteknik och rymdteknik, normalt två gånger på våren och två på hösten.
Information om våra aktiviteter förmedlas i första hand med e-post.
Om du har några frågor, är du välkommen att skicka ett e-post meddelande till trollhattan@ftfsweden.se eller adm.flygtekniska.foreningen@gknaerospace.com

Vi har här samlat några dokument från lokalavdelningens tidigare historia:
Första årsmötesprotokollet från 1945: Årsmötesprotokoll från 1945
Informationsskrift från 1983: Info-broschyr från 1983
Tal 1 från 40-årsjubileum: Okänt tal från 40-årsjubileum
Tal 2 från 40-årsjubileum: Okänt tal från 40-årsjubileum II

Translate »