Mera från Stockholm

Huvudföreningen i Stockholm har för närvarande cirka 430 medlemmar (maj 2022). Vi arrangerar främst föredrag inom flyg- och rymdteknik, normalt tre till fyra gånger på hösten och våren. Föredragen brukar hållas på Kungliga Tekniska Högskolan, KTH.

Information om våra aktiviteter förmedlas främst via vår hemsida och med e-post.

Tidigare ordföranden i FTF huvudförening  Stockholm: FTF ordförande historik

Protokoll från årsmöten:
Årsmöte 2017: FTF ÅM 170511 Protokoll
Årsmöte 2018: FTF ÅM 180517 Protokoll
Årsmöte 2019: FTF ÅM 190514 Protokoll; Bildcollage FTF ÅM 2019OPT
Årsmöte 2020: FTF ÅM 200924 Protokoll

Translate »