Thulinmedaljen

FTFs Thulinmedalj är den förnämsta utmärkelsen inom flyg- och rymdbranschen i Sverige. Utdelningen av denna utmärkelse äger rum i samband med FTFs traditionella årsmöte i maj månad. Thulinmedaljen instiftades 1944 till minne av flygpionjären Enoch Thulin och finns i tre valörer: guld, silver och brons. Läs mera om Enoch Thulin under rubriken ”Vem var Enoch Thulin?”.Thulinmedalj


Enligt reglerna från 1944 gäller att:
”Medaljen i guld skall endast tilldelas person, som utfört en utomordentligt förtjänstfull flygteknisk gärning.”
”Medaljen i silver utdelas till person, som genom självständigt arbete, avhandling eller konstruktion främjat den flygtekniska utvecklingen.”
”Medaljen i brons utdelas till person, som främjat den Flygtekniska Föreningen.”
Reglerna tolkas numera så att även rymdteknik ingår i begreppet ”flygteknik”.
Fullständiga regler och riktlinjer HÄR

FTFs styrelse tillsätter varje år en Thulinkommitté som utarbetar förslag till medaljörer. Huvudföreningen i Stockholm har fyra representanter i kommittén, inklusive ordförande och sekreterare. Lokalföreningarna i Göteborg, Linköping, Malmö och Trollhättan har vardera en representant i Thulinkommittén.

Utdelandet av guld-, silver- och bronsmedalj kräver enhälligt beslut av FTFs styrelse. Dessutom skall FTFs beslut om guld- och silvermedalj underställas IVA (IngenjörsVetenskapsAkademin) för godkännande.  Under de många decennier som Thulinmedaljen har existerat, har i genomsnitt en guldmedalj och två silvermedaljer utdelats varje år.

Föreslå kandidater till Thulinmedaljen!
Alla FTF medlemmar är välkomna att lämna förslag till mottagare av Thulinmedaljen.  Förslag måste vara inkomna senast 15 oktober för att komma ifråga vid medaljutdelningen på årsmötet i maj.

Thulinmedaljörer 2019
Guld: Civ. ing. Torbjörn Johansson
Silver: Civ. ing. Dag Folkesson
Läs mer om årets medaljörer i pressmeddelandet: FTF Pressmeddelande – Thulinmedaljörer 2019
Bilder från medaljutdelningen: Bildcollage_Thulinmedaljutdelning_2019

Thulinmedaljörer 2018
Guld: Civ. ing. Bengt Sjöberg
Silver: Tekn. Dr. Per Nylén
Läs mer om årets medaljörer i pressmeddelandet: FTF Pressmeddelande – Thulinmedaljörer 2018
Bilder från medaljutdelningen: Bildcollage_Thulinmedaljutdelning_2018

Thulinmedaljörer 2017
Silver: Tekn. Dr. Per Bodin
Silver: Civ. ing. Mikael Pettersson
Hederledamot. Tekn. Dr. Lasse Karlsen
Läs mer om årets medaljörer i pressmeddelandet: Pressmeddelande – Thulinmedaljörer 2017
Bilder från medaljutdelningen: Bildcollage_Thulinmedaljörer och hedersledamot 2017

Translate »