Årsmöte Stockholm 16 september

FTF Huvudförenings Årsmöte 2021 är flyttat till torsdagen den 16 september med anledning av situationen med restriktioner i samband med pandemin. Fram till dess fortsätter verksamheten i Huvudföreningen i enlighet med beslut på föregående Årsmöte. Vi räknar med att genomföra ett reguljärt fysiskt möte i lokal i Stockholm, med utdelning av Thulinmedaljer, Jubileumsdiplom och ett […]

Continue Reading

FTF webinar 25 maj kl 12-13, om arbetet med ICAS 2022 i Stockholm.

FTF har utvalts att arrangera ICAS världskongress inom flygteknik den 4–9 september 2022 på Waterfront Congress Centre i Stockholm. Först gällde det att 2018 ta fram en vinnande proposal och bli den kandidat som valdes av ICAS styrelse. Under de senaste åren har en mindre grupp i styrelsen arbetat vidare med förberedelserna för kongressen och nu […]

Continue Reading

Föredrag om Esrange via Teams onsdagen 28 april 12-13

Mattias Abrahamsson berättar om Esrange – historia och framtid Under 50 år har mer än 570 raketer och 650 ballonger sänts upp från Esrange för att möjliggöra forskning på teknik, fysik, biologi och atmosfäriska fenomen. Den här föreläsningen kommer att redogöra för vilka förmågor Esrange har samt ge exempel på missioner där dessa använts. Esrange är nu […]

Continue Reading

Invitation to five webinars about Sustainability within Aerospace

Five webinars about Sustainability within Aerospace are arranged jointly by Swedish universities in the period April 20 to May 31, 2021. RIT2021* in Kiruna handles arrangements. These webinars are part of the PhD/industry course “Sustainability for Aerospace Applications” which gives 4 HEC (4 higher education credits). If you are interested, please read more here. SESSION 1 – Sustainability seminar […]

Continue Reading

CEAS Conference November 2021

The CEAS Aerospace Europe Conference 2021 will be held in Warsaw, 23-26 November hosted by the Polish Society of Aeronautics and Astronautics (PSAA)  together with Council of European Aeronautical Societies (CEAS). Read more on this link: https://ceas.org/aerospaceeurope-2021-conference/ Due to the pandemic situation, keeping in mind safety of our participants  we are ready to  go along with the […]

Continue Reading

Solenergianläggningar kan störa flygradiotrafik

I en nyligen utkommen FOI-rapport beskrivs hur elektromagnetiska störningar från solcellsanläggningar kan störa radiomottagning, bl. a. flygradiotrafik.  ”Risken för radiostörningar har bland annat lett till att Luftfartsverket infört ett skyddsområde kring flygplatser. För solenergianläggningar är avståndet tre kilometer. Vill man bygga inom den radien har Luftfartsverket rätt att göra en konsekvensanalys. Flygradio använder traditionell AM-radio […]

Continue Reading

© FTF 2015 All Rights Reserved

Translate »