Styrelse och kontaktinfo Linköping

FTF – Lokalavdelning Linköping

E-postlinkoping@ftfsweden.se
Plusgiro –
Årsavgiften är 150 kr.

Styrelse 2022-2023
Ordförande
Roger Larsson

Sekreterare
Tobias Holmbom

Kassör
Göran Berlemo

Ledamöter

Revisor
Claes Wadsten

Valberedning
Stefan Andersson
Petter Krus

 

© FTF 2015 All Rights Reserved

Translate »