Styrelse och kontaktinfo Linköping

FTF – Lokalavdelning Linköping

E-postlinkoping@ftfsweden.se
Bankgiro: 5951-8753
Årsavgiften är 150 kr.

Styrelse 2023-2024
Ordförande
Roger Larsson

Sekreterare
Tobias Holmbom

Kassör
Göran Berlemo

Ledamöter

Revisor
Claes Wadsten

Valberedning
Stefan Andersson
Petter Krus

 

Translate »