Styrelse och kontaktinfo Malmö

FTF – Lokalavdelning Malmö
Adress:
c/o Carl-Martin Larsson, Västra Kanalgatan 5, 211 41 Malmö
Mobil: 0708-354536
E-post: malmo@ftfsweden.se

Bankgiro:
5785-7948
Årsavgiften är 150 kr

Styrelse 2019-2020 

Ordförande
Per Hallin 0707-314881

Kassaförvaltare
Vijay Sharan   0762-242123

Hemsida/Medlemmar
Carl-Martin Larsson 0708-354536

Övriga ledamöter
Lennart Samuelsson
Leif Olsson
Leif Litsberger

Suppleanter

Bengt Bengtsson (sekr) 0704-152519
Kaj Sjöstedt 0707-272758

© FTF 2015 All Rights Reserved

Translate »