Styrelse och kontaktinfo Malmö

FTF – Lokalavdelning Malmö
Adress:
c/o Kaj Sjöstedt, Hökvägen 113, 24562 Hjärup
Mobil: 0707-272758
E-post: malmo@ftfsweden.se

Bankgiro:
5785-7948
Årsavgiften är 150 kr

Styrelse 2018-2019 

Ordförande
Lennart Samuelsson

Kassaförvaltare
Vijay Sharan   0762-242123

Hemsida/Medlemmar
Kaj Sjöstedt  0707-272758

Övriga ledamöter
Per Hallin
Leif Olsson
Leif Litsberger

Suppleanter

Bengt Bengtsson (sekr) 0704-152519
Jan Bengtsson

© FTF 2015 All Rights Reserved

Translate »