Thulins Jubileumsdiplom

”Jubileumsdiplomet till Dr Enoch Thulins Minne” instiftades år 2006 av Flygtekniska föreningens styrelse i samband med 125-årsjubileet av Dr Thulins födelse. Dr Thulin räknas som en av Sveriges främsta flygpionjärer såväl som konstruktör, industrialist och som flygare.

Diplomet utdelas vart femte år, efter enhälligt beslut av Flygtekniska föreningens styrelse, till person eller organisation som gjort en unik och betydelsefull pionjärinsats inom något område av svensk flygteknik i vid bemärkelse

Utdelning av diplomet bör ske vid föreningens årsmöte.

Diplomet har hittills utdelats till:
2006 Mikael Carlson, Flygkapten
2011 Landskrona Museum
2016 Ove Dahlén, Ingenjör, provflygare och företagsledare
Pressmeddelande – Thulins jubileumsdiplom 2016Bild -Thulins jubileumsdiplom 2016
2021 Niklas Anderberg, Civ.ing., flygplanbyggare

Translate »