Matrikel

FTF gav med tre – fyra års intervall ut en matrikel, som innehöll kontaktuppgifter till samtliga medlemmar samt information om föreningen samt om flyg- och rymdverksamhet i Sverige. Matrikeln finns att hämta hos respektive lokalförening,  bl.a. vid sammankomster, föredrag och andra evenemang. Kontakta Din lokalförening för närmare information.
Den senaste (sista?) matrikeln trycktes 2018.

Translate »