Matrikel

FTF ger med tre – fyra års intervall ut en matrikel, som innehåller kontaktuppgifter till samtliga medlemmar samt information om föreningen samt om flyg- och rymdverksamhet i Sverige. Matrikeln finns att hämta hos respektive lokalförening,  bl.a. vid sammankomster, föredrag och andra evenemang. Kontakta Din lokalförening för närmare information.

© FTF 2015 All Rights Reserved

Translate »