CEAS

CEAS – Council of European Aerospace Societies www.ceas.org

Council of European Aerospace Societies (CEAS) är en sammanslutning av femton europeiska flyg- och rymdtekniska föreningar. Dessa föreningar representerar tillsammans ungefär 35 000 medlemmar, som är verksamma inom europeisk flyg- och rymdteknik.CEAS, som bildades i Paris 1993, har ambitionen att genom långsiktigt arbete bli en samlande kraft, som på olika sätt kan gagna europeisk flyg- och rymdteknik. År 2006 registrerades CEAS som ”legal entity” i Belgien med adress: c/o DLR – Rue du Trône 98 – 1050 Brussels.

CEAS styrs genom en Board of Trustees med representanter för medlemsföreningarna. FTF representanter i CEAS är Petter Krus och Kaj Lundahl, där Kaj Lundahl innehar positionen som Vice President Awards and Membership.
En CEAS presentation finns länkad här: 2015 CEAS presentation update jan 2016

CEAS arrangerar en Europeisk kongress vartannat år tillsammans med någon av medlemsföreningarna.
CEAS kongressen 2013 arrangerades av FTF och CEAS i Linköping.
CEAS kongressen 2015 hölls i Delft i Holland.
CEAS kongressen 2017 www.ceas2017.org hölls i Bukarest, Rumänien 16-20 Oktober 2017.
CEAS kongressen 2019 kommer att hållas 25-28 Februari 2020(!) i Bordeaux, Frankrike. Call for Papers till Aerospace Europe Conference 2020 kan laddas ner här: AEC 2020 Call for Papers

CEAS ger ut olika publikationer och tidskrifter:
Nyhetsbulletin (kvartalsvis) har 2018 bytt namn till AEROSPACE EUROPE BULLETIN

Två tidskrifter (halvårsvis) med teknisk/vetenskapliga artiklar:
CEAS Aeronautical Journal: Description
and Full list
CEAS Space Journal: Description and Full list

© FTF 2015 All Rights Reserved

Translate »