IAF

IAF- International Astronautical Federation www.iafastro.org
International Astronautical Federa­tion (IAF) bildades i Paris den 2 oktober 1950 av nio rymdtekniska föreningar från åtta länder, bl.a. Sverige.
IAF_logo latin_400x400Dess huvuduppgift är att främja astronautikens utveckling för fredliga ändamål, att stödja rymdteknisk forskning och spridandet av teknisk information, att genom de större massmedia stimulera allmänhetens intresse för rymdtekniken, att anordna kongresser och symposier och att samarbeta med andra organisationer för att främja astronautikens framåtskridande.

IAF anordnar årligen i samarbete med en av sina medlemsföreningar den Internationella Astronautiska Kongressen (IAC). FTF har varit värd för två av dessa kongresser i Stockholm, den elfte kongressen i augusti 1960 och den trettiosjätte kongressen i oktober 1985.

Det beslutande organet inom IAF är Generalförsamlingen, som består av en delegat från varje röstberättigad medlem. Flyg- och rymdtekniska Föreningen är den svenska röstberättigade medlemmen i IAF sedan 1969. Svenska Interplanetariska Sällskapet var svensk röstberättigad medlem under 1950–1969.

De senaste årens kongresser har varit i följande länder: 2015 Israel (Jerusalem), 2016 Mexiko (Guadalajara), 2017 Australien (Adelaide), 2018 Tyskland (Bremen), 2019 USA (Washington DC). IAF-kongressen 2020 kommer att hållas i Dubai 12-16 oktober 2020.

 

Translate »