Hedersledamöter FTF

Enligt FTF stadgar §5 kan styrelsen kalla person, som på ett utomordentligt förtjänstfullt sätt främjat Föreningen eller dess syften, till Hedersledamot.
Under föreningens historia har drygt 40 personer utsetts till hedersledamöter.
De som utsetts till hedersledamöter under senare år är:
2006 Civ. ing. Göran Lilja
2007 Tecknare Carl Gustaf Ahremark
2011 Generalmajor Gunnar Lindqvist
2013 Övering. Lars Andersson
2017 Tekn. Dr. Lasse Karlsen

Samtliga hederledamöter listas i bokstavsordning i detta dokument:
FTF Hedersledamöter

Translate »