Archive | Nyhetsnotiser

Artikel i Saab-minnen om svensk flygforskning och teknikutveckling

I senaste utgåvan av Saabminnen, som ges ut av Saabveteranerna, finns en översiktsartikel om Flygforskning och teknikutveckling i Sverige under åtta decennier. Artikeln, som är skriven av Billy Fredriksson och Anders Gustafsson, kan laddas ner från Saabveteranernas hemsida http://www.saabveteran.se  

Continue Reading

Trafikverket om upphandling av fossilfritt flyg

Trafikverket har haft ett regeringsuppdrag att utreda hur den upphandlade flygtrafiken kan hjälpa till att snabba på flygets gröna omställning t.ex. genom krav på biobränsle eller elflyg. Slutrapporten kan laddas ner här: Trafikverket rapport Dec 2020_Upphandling av fossilfritt flyg I rapporten finns en intressant bilaga som lyfter fram – Forskning och innovation/partnerskap – Nationell satsning […]

Continue Reading

© FTF 2015 All Rights Reserved

Translate »