Ordföranden i FTF huvudförening

Chairmen of the Swedish Society of Aeronautics and Astronautics in Stockholm

1933-1938  Professor Ivar Malmer

1938-1940  Flygdir. Henry Kjellsson

1940-1942  Övering. Karl Lignell

1942-1944  Övering. Tord Ångström

1944-1946  Flygöverdir. Claes Sparre

1946-1948  Professor Sten Luthander

1948-1949  Direktör Olof Carlstein

1949-1950  Ingenjör Bo Hoffström

1950-1952  Övering. Erland Ljung

1952-1955  Civ.ing. Stig Bjarnholt

1955-1957  Direktör Björn Törnblom

1957-1959  Övering. Åke Granhall

1959-1961  Direktör Göran Axell

1961-1963  Professor Sune Berndt

1963-1965  Civ.ing. Åke Gävert

1965-1967  Övering. Jonas Agerberg

1967-1969  Civ.ing. Lars-Erik Nordström

1969-1971  Övering. Georg Drougge

1971-1972  Flygdir. Nils Eyton

1972-1974  Civ.ing. Lars D. Sellberg

1974-1976  Professor C-J Clemedson

1976-1978  Civ.ing. Lennart Ringqvist

1978-1981  Övering. Sune Stark

1981-1983  Övering. Åke Romander

1983-1986  Tekn.dir. Sven-Olof Hökborg

1986-1989  Civ.ing. Göran Lilja

1989-1991  Övering. Lars Anderson

1991-1993  Driftdir. Lars Nilsson

1993-1995  Tekn. dir. Krister Kalin

1995-1997  Tekn. dr. Lasse Karlsen

1997-1999  Civ.ing. Tord Freygård

1999-2002  Civ.ing. Kaj Lundahl

2002-2005  Flygkapten Klas Jonsson

2005-2008  Civ.ing. Bengt-Olov Näs

2008-            Flygkapten Dr. Roland Karlsson

Translate »