FTF bildades 1 december 1933

Som framgår av denna tidningsnotis i Dagens Nyheter söndagen 3 december 1933 bildades FTF vid ett sammanträde på IVA fredagen 1 december 1933.

Till medlemmar av interimsstyrelsen valdes professor Ivar Malmer, överingenjör Georg Spaak, och flygingenjörerna Tord Ångström och Edvin Björnsjö. Malmer blev sedan föreningens förste ordförande åren 1933-1938.

Translate »