Author Archive | Webmaster

Föredrag om Esrange via Teams onsdagen 28 april 12-13

Mattias Abrahamsson berättar om Esrange – historia och framtid Under 50 år har mer än 570 raketer och 650 ballonger sänts upp från Esrange för att möjliggöra forskning på teknik, fysik, biologi och atmosfäriska fenomen. Den här föreläsningen kommer att redogöra för vilka förmågor Esrange har samt ge exempel på missioner där dessa använts. Esrange är nu […]

Continue Reading

Invitation to five webinars about Sustainability within Aerospace

Five webinars about Sustainability within Aerospace are arranged jointly by Swedish universities in the period April 20 to May 31, 2021. RIT2021* in Kiruna handles arrangements. These webinars are part of the PhD/industry course “Sustainability for Aerospace Applications” which gives 4 HEC (4 higher education credits). If you are interested, please read more here. SESSION 1 – Sustainability seminar […]

Continue Reading

CEAS Conference November 2021

The CEAS Aerospace Europe Conference 2021 will be held in Warsaw, 23-26 November hosted by the Polish Society of Aeronautics and Astronautics (PSAA)  together with Council of European Aeronautical Societies (CEAS). Read more on this link: https://ceas.org/aerospaceeurope-2021-conference/ Due to the pandemic situation, keeping in mind safety of our participants  we are ready to  go along with the […]

Continue Reading

Solenergianläggningar kan störa flygradiotrafik

I en nyligen utkommen FOI-rapport beskrivs hur elektromagnetiska störningar från solcellsanläggningar kan störa radiomottagning, bl. a. flygradiotrafik.  ”Risken för radiostörningar har bland annat lett till att Luftfartsverket infört ett skyddsområde kring flygplatser. För solenergianläggningar är avståndet tre kilometer. Vill man bygga inom den radien har Luftfartsverket rätt att göra en konsekvensanalys. Flygradio använder traditionell AM-radio […]

Continue Reading

Artikel i Saab-minnen om svensk flygforskning och teknikutveckling

I senaste utgåvan av Saabminnen, som ges ut av Saabveteranerna, finns en översiktsartikel om Flygforskning och teknikutveckling i Sverige under åtta decennier. Artikeln, som är skriven av Billy Fredriksson och Anders Gustafsson, kan laddas ner från Saabveteranernas hemsida http://www.saabveteran.se  

Continue Reading

© FTF 2015 All Rights Reserved

Translate »