Author Archive | Hans-Olof Hansson

2017-11-30 – Göteborg – PS-05/A Mk IV Fighter Radar

Flyg- och rymdtekniska föreningen inbjuder till föredrag. Tid: kl 16:30 Plats: Saab Surveillance, Solhusgatan  (Kallebäcks Teknikpark). Föredraget hålls av Dan Mårtensson som är verifieringsansvarig PS-05/A Mk IV på Saab Surveillance i Göteborg. PS-05/A Mk IV Fighter Radar Från idé till certifiering på rekordtid     Efter föredraget så bjuder Saab Surveillance på öl och smörgås. […]

Continue Reading

Göteborg – 2017-09-27 – Rymdåldern – hur den började för 60 år sedan

Flyg- och rymdtekniska föreningen inbjuder till föredrag. Tid: kl 16:30 Plats: RUAG Space, Solhusgatan  (Kallebäcks Teknikpark). Föredraget hålls av Sven Grahn – hedersdoktor och pionjär inom svensk rymdverksamhet berättar om hur allt startade med den första satelliten Sputnik som Sovjetunionen sköt upp 1957. Inbjudan till föredraget finns även på Facebook. Använd gärna den för att […]

Continue Reading

Göteborg – 2017-05-17 – Årsmöte och föredrag om Juice

Flyg- och rymdtekniska föreningen inbjuder till årsmöte och föredrag. Tid: kl 16:00 Plats: RUAG Space, Solhusgatan  (Kallebäcks Teknikpark). Föredraget på årsmötet kommer att handla om ESAs europeiska samarbetsprojekt Juice, Jupiter Icy Moon Explorer. Det är planerad uppskjutning 2022 för att vara framme vid Jupiter 2030 där den kommer att spendera minst tre år med detaljerade […]

Continue Reading

Göteborg – 2017-04-19 – SAAB T-X Trainer

Flyg- och rymdtekniska föreningen inbjuder till föredrag. Tid: kl 16:30 Plats: Saab Surveillance, Solhusgatan  (Kallebäcks Teknikpark). Föredraget hålls av Tomas Karlsson från SAAB. T-X – Ett nytt avancerat militärt pilotutbildningssystem (APTS – Advanced Pilot Training System). Ett föredrag om Boeing-Saab-samarbetet rörande T-X för US Air Force. T-X-systemet – flygplan, simulatorer, utbildningshjälpmedel. US Air Force T-X-upphandling […]

Continue Reading

Göteborg – 2017-02-22 What’s inside the building?

Flyg- och rymdtekniska föreningen inbjuder till vårens första föredrag. Tid: kl 16:30 Plats: RUAG Space, Solhusgatan  (Kallebäcks Teknikpark). I många situationer är kunskap om en byggnads inre utformning vara av största vikt. Det kan röra sig om polisiära situationer, räddningsoperationer, militära operationer eller dylikt. Saab har utfört experiment med en flygburen radar mot en byggnad för att […]

Continue Reading

Göteborg 2016-10-13 Aeolus – satelliten som alltid skjuts upp!

Flyg- och rymdtekniska föreningen inbjuder till föredrag. Tid: kl 16:30 Plats: RUAG Space, Solhusgatan 11  (Kallebäcks Teknikpark). Efter år av tekniska problem och konstanta uppskjutningar av tidsplanerna, börjar satelliten nu bli klart för den slutliga uppskjutningen – med en VEGA raket från Franska Guyana i slutet av nästa år. Aeolus projektet ska för första gången observera […]

Continue Reading

Mötesverksamhet SFF Göteborg hösten 2016

Medlemmar i FTF är välkomna att gå på dessa möten som SFF, http://www.flyghistoria.org/ arangerar.   Ny lokal för höstens möten är Gustavi Domkyrkoförsamlings Församlingshem, Kyrkogatan 28, Göteborg. Mötesdagar är första måndagen i oktober, november och december. Tid: Kl 19 Måndag 3 okt: Sven Scheiderbauer berättar om legendariske flygvapenchefen Bengt G:son Nordenskiöld. Måndag 7 nov: Bertil […]

Continue Reading

Göteborg – 2016-09-29 – Framtidens system för luftövervakning

Flyg- och rymdtekniska föreningen inbjuder till höstens första föredrag. Tid: kl 16:30 Plats: Saab Surveillance, Solhusgatan  (Kallebäcks Teknikpark). I april 2015 hade FTF Göteborg ett föredrag om det framtida svenska luftförsvaret. Sekreteraren i ”Luftförsvarsutredningen 2040” informerade om föreslagna mål och utveckling av teknik, taktik och förmågor för luftförsvaret i sin helhet. Parallellt med denna utredning […]

Continue Reading

Göteborg 2016-06-11

Flyg- och rymdtekniska föreningen inbjuder till årets utflykt. Utflykten går till Ängelholms Flygmuseum Utflykten är endast för medlemmar i FTF, men det går bra att anmäla medlemskap och betala medlemsavgiften om 100kr i bussdörren. För detta evenemang så tar vi ut en egenavgift om 200kr som betalas kontant i bussdörren. Det ingår bussresa, entre, guidning […]

Continue Reading

Göteborg 2016-05-10

Flyg- och rymdtekniska föreningen inbjuder till årsmöte och föredrag. Föredraget på årsmötet kommer att handla om ESAs europeiska samarbetsprojekt Euclid. Satelliten Euclid är en mission som är planerad att skjutas upp i slutet av 2020. Euclid skall kartlägga geometrin av det ”mörka” universum, dvs. hur mörk energi och mörk materia är fördelat  i universum. Eftersom […]

Continue Reading

© FTF 2015 All Rights Reserved

Translate »