Author Archive | Karl Engström

Göteborg 2016-04-12

GlobalEye – Saabs nya system för flygburen spaning och ledning (AEW&C) GlobalEye användes för såväl luft-, havs- som markövervakning. Ett nytt modernt bärarflygplan med lång räckvidd ger avsevärt bättre uthållighet och större bekvämlighet för besättningen. Den nya radarteknologin, som vi berättat om vid ett tidigare tillfälle, ger systemet en kraftigt ökad spaningsförmåga. Om detta och […]

Continue Reading

© FTF 2015 All Rights Reserved

Translate »