Arrangemang 2015 Göteborg

2015-11-24 – Göteborg – Sondraketer – avancerade rymdresor till låg kostnad

Publicerad 22 oktober 2015

Flygtekniska föreningen i Göteborg inbjuder till föredrag

Tid: den 24 november kl 16:30 
Plats: RUAG Space, Solhusgatan 11 (Kallebäcks Teknikpark).

En typisk sondraket befinner sig utanför jordens atmosfär mindre än tio minuter. Forskning är en av flera tillämpningar, där man – den korta tiden till trots – hinner studera universum med världens vassaste mätinstrument och ibland gör banbrytande upptäckter. NASA har världens största sondraketprogram, men också ESA och Sverige utför sondraketflygningar, bla från Esrange utanför Kiruna. Vi gör en resa från tidigt 70-tal och diskuterar sondraketer och den bakomliggande teknologin, en resa som dessutom överblickar föredragshållarens hela yrkeskarriär.

Lars Ljunge är numera pensionär och konsult, efter att ha upplevt fyra spännande årtionden i rymdbranschen på RUAG Space och dess föregångare i Linköping.

Efter föredraget bjuder RUAG Space på öl och smörgås

Anmälan om deltagande skall göras senast den 20 november klockan 12:00,
med e-post till hans-olof.hansson@ruag.com
eller på telefon 0706-062721 till Bengt Isaksson.

OBS! Elektronisk anmälan online fungerar ännu inte med föreningens nya webb.

———————————————-

2015-10-22 – Göteborg – AESA-radar

Flygtekniska föreningen i Göteborg inbjuder till föredrag

Tid: Torsdagen den 22 oktober kl 16:30 
Plats: SAAB EDS matsal (Solhöjden), Solhusgatan (Kallebäcks Teknikpark).

I dag är i princip alla militära radarsystem, som kommer ut på marknaden av AESA-typ, dvs antennen består av ett antal sändar-mottagarmoduler i solid-state teknologi, vilka är integrerade i gruppantennaperturen. En annan påtaglig trend är att övergången mellan analoga och digitala signaler sker vid allt högre frekvenser och också distribuerat till enskild modul. Detta innebär att antennloberna kan formas och styras elektroniskt: digital lobstyrning och lobformning.

Utvecklingen inom system för elektronisk krigföring följer samma linje.

Principer och teorier för detta har varit kända i många decennier men den kostnadseffektiva implementeringen i produkter har möjliggjorts av den civila utvecklingen av framför allt produktionsmetoder och komponenter.

Fredrik Wising beskriver den arbete som bedrivits de senaste åren inom Saab EDS för att omsätta den civila teknologiutvecklingen till konkurrenskraftiga militära produkter. Utvecklingen har resulterat i helt nya produktgenerationer som alla baseras på AESA teknologi.

Fredrik är ”Strategic Portfolio Manager” på Saab EDS.

 

OBS! Detta föredrag är öppet för medlemmar från både FTF och SFF. Ange i anmälan vilken förening som du tillhör. Det är obligatorisk anmälan för deltagande så att vi kan planera lokal och förtäring. Välkomna!
Läs mer om Samverkan FTF – SFF här.

 

Efter föredraget bjuder SAAB på öl och smörgås

Anmälan om deltagande skall göras senast tisdagen den 20 oktober klockan 12:00,
med e-post till hans-olof.hansson@ruag.com
eller på telefon 0706-062721 till Bengt Isaksson.

OBS! Elektronisk anmälan online fungerar ännu inte med föreningens nya webb

 

2015-09-17 – Göteborg – Rymden – till nytta för oss alla!

Publicerad 17 augusti 2015

Flygtekniska föreningen i Göteborg inbjuder till föredrag

Tid: Torsdagen den 17 september kl 16:30 
Plats: RUAG Space, Solhusgatan 11 (Kallebäcks Teknikpark).

Hur vet vi att isarna i polarområdena smälter och att regnskogar skövlas? Hur gör man för att hålla koll på vad som händer vid en naturkatastrof? Har du och jag någon nytta av rymdverksamheten? Ja, faktiskt! Rymd är så mycket mer än astronauter och främmande planeter och här får du veta hur rymdtekniken kommer till nytta i samhället och i din egen vardag.

Maria Nilsson är avdelningschef på Rymdstyrelsen och har tidigare varit i Göteborg och berättat omENVISAT och Sentinel-satelliterna.

 

Efter föredraget bjuder RUAG Space på öl och smörgås

Anmälan om deltagande skall göras senast tisdagen den 15 september klockan 12:00,
med e-post till hans-olof.hansson@ruag.com
eller på telefon TBD till Bengt Isaksson.

OBS! Elektronisk anmälan online fungerar ännu inte med föreningens nya webb.


2015-05-30 – Göteborg – Bussutflykt till Ven och Tycho Brahe Museet

Publicerad 05 maj 2015

Flygtekniska föreningen i Göteborg inbjuder till bussutflykt till Ven och Tycho Brahe Museet
Vi Besöker

Tycho Brahe, född 14 december 1546 på Knutstorp i Skåne, då en del av Danmark, död 24 oktober 1601 i Prag i Böhmen (nuvarande Tjeckien), var en dansk astronom, astrolog och alkemist. Brahe har eftermäle(omdöme) som skicklig instrumentbyggare, noggrann, systematisk observatör och en av ytterst få som upptäckt en supernova i Vintergatan.

Ven (dansk och äldre svensk stavning Hven) är en ö i Öresund, belägen cirka 4,5 kilometer från den skånska västkusten och 8,5 kilometer från närmsta punkt på Själland i Danmark. Ön sammanfaller med Sankt Ibbs socken och tillhör Landskrona kommun i Skåne län.

Avfärd med hyrd buss från RUAG´s parkering vid Solhusgatan klockan 07:00. Bussen kommer till Kungsbacka och stannar vid Skogskyrkogården, Tingsberget, ca kl 07:15 och åker direkt när alla har gått ombord. Vi behöver hålla tiden på nervägen eftersom det tar 2 timmar och 30 minuter med bil enligt google.

I avgiften för resan ingår bussresan samt färja över till Ven och lunch på plats på Ven. Entre till museet ingår också i avgiften.

Lunch äter vi på Ven då det serveras varmrökt lax. OBS, meddela eventuella allergier!

Vi är åter i Göteborg ca. 18:00

Bussen har 50 platser och guiden på museet kan max ta en grupp på 34 personer. För att komma med på den guidade turen gäller betalning snarast enligt principen först till kvarn. Entre ingår dock alltid och för alla.

Avgiften är 200 SEK per person och betalas snarast till plusgiro 119 5459-1.

Anmälan om deltagande skall göras senast onsdagen den 20 maj, lämpligtvis senast i samband med årsmötet,
med e-post till lars.xx.lundberg@saabgroup.com
eller på telefon 031-7948336 till Bengt Isaksson.

OBS! Elektronisk anmälan online fungerar ännu inte med föreningens nya webb.

 

OBS! Detta är ett arrangemang endast för medlemmar i Flygtekniska Föreningen, Göteborg. Medlemskap kan dock sökas i samband med anmälan om deltagande, men medlemsavgiftenmåste då omedelbart betalas så att betalningen är oss tillhanda innan avresan. Årsavgiften är 100 SEK och betalas till plusgiro119 5459-1. Vi behöver ha uppgift om namn, adress, telefon och e-post adress.

2015-05-20 – Göteborg – Årsmöte samt föredrag ”Antenner för rymdkommunikation över stora avstånd – JWST och Rosetta”

Publicerad 19 april 2015

Flygtekniska föreningen i Göteborg inbjuder till föredrag

Tid: Onsdagen den 20 maj kl 16:00 
Plats: RUAG Space, Solhusgatan 11 (Kallebäcks Teknikpark).

Vi inleder med sedvanliga årsmötesförhandlingar. Därefter följer dagens föredrag.

Radiokommunikation i höga hastigheter över stora avstånd kräver stora antenner, som när de används i rymdfarkoster också måste tåla extrema miljöer.

Joakim Johansson, som är chefsingenjör inom antennverksamheten på RUAG Space, ger en inblick i utmaningarna med att utveckla och tillverka antennerna för två stora projekt samt berättar lite mer om vadJames Webb Space Telescope är för något.

Efter föredraget bjuder RUAG Space på öl och smörgås

Anmälan om deltagande skall göras senast måndagen den 18 maj klockan 12:00,
med e-post till hans-olof.hansson@ruag.com
eller på telefon 031-7948336 till Bengt Isaksson.

OBS! Elektronisk anmälan online fungerar ännu inte med föreningens nya webb.

Även du som ännu inte är medlem är välkommen att anmäla dig till detta föredrag och som medlem i föreningen. Medlemsanmälan görs bäst via hemsidan.Vårt program omfattar normalt fyra föredrag på våren och tre på hösten. Årsavgiften är 100 SEK och betalas till plusgiro 119 5459-1. Vi behöver ha uppgift om namn, adress, telefon och e-post adress.

—————-

 

2015-04-22 – Göteborg – Luftförsvarsutredningen 2040

Publicerad 24 mars 2015

Flygtekniska föreningen i Göteborg inbjuder till föredrag

Tid: Onsdagen den 22 april kl 16:30 
Plats: SAAB EDS matsal (Solhöjden), Solhusgatan (Kallebäcks Teknikpark).

Den parlamentariska utredningen ”Luftförsvarsutredningen 2040” tillsattes 2012 med uppgift att analysera framtida utveckling (teknik, taktik, förmågor), bedöma framtida operativa behov och föreslå mål för luftförsvaret efter 2040. Årtalet 2040 valdes förmodligen för att det också utgör den idag bedömda livslängden för Gripensystemet. Uppdraget slutredovisades i december 2014.
De bägge sekreterarna i utredningen, Bo Tarras-Wahlberg och Anders Tavemark från FOI, besöker Flygtekniska Föreningen för att informera om intressanta delar av utredningen. Denna spänner naturligtvis över breda områden varav många är av speciellt intresse för FTF Göteborg, till exempel försvarsindustrifrågor, rymd, sensorer, luftvärn och forskningsfrågor.

OBS! Detta föredrag är öppet för medlemmar från både FTF och SFF. Ange i anmälan vilken förening som du tillhör. Det är obligatorisk anmälan för deltagande så att vi kan planera lokal och förtäring. Välkomna!
Läs mer om Samverkan FTF – SFF här.

 

Efter föredraget bjuder SAAB på öl och smörgås

Anmälan om deltagande skall göras senast måndagen den 20 april klockan 12:00,
med e-post till hans-olof.hansson@ruag.com
eller på telefon 031-7948336 till Bengt Isaksson.

OBS! Elektronisk anmälan online fungerar ännu inte med föreningens nya webb.

Även du som ännu inte är medlem är välkommen att anmäla dig till detta föredrag och som medlem i föreningen. Medlemsanmälan görs bäst via hemsidan.Vårt program omfattar normalt fyra föredrag på våren och tre på hösten. Årsavgiften är 100 SEK och betalas till plusgiro 119 5459-1. Vi behöver ha uppgift om namn, adress, telefon och e-post adress.

 


2015-02-26 – Göteborg – FCAS – Future Combat Air System

Publicerad 17 augusti 2014

Flygtekniska föreningen i Göteborg inbjuder till föredrag

Tid: Torsdagen den 26 februari kl 16:30 
Plats: SAAB EDS matsal (Solhöjden), Solhusgatan (Kallebäcks Teknikpark).

 

Civ. ing. Knut Övrebö, Saab AB, presenterar FCAS – ett Saab-initiativ till studie av framtida stridsflyg bortom 2040, men handlar i lika stor utsträckning om hur vi säkerställer Gripens konkurrenskraft långsiktigt. Studien som startade i början av 2014 sonderar framtida operativa behov, kommande teknik och tänkbara produktlösningar, och avsikten är att verksamheten skall etableras och på sikt kunna tillhandahålla ”röda tråden” för flygforskning och demonstratorer utifrån ett svenskt nationellt IPT.

OBS! Detta föredrag är öppet för medlemmar från både FTF och SFF. Ange i anmälan vilken förening som du tillhör. Det är obligatorisk anmälan för deltagande så att vi kan planera lokal och förtäring. Välkomna!
Läs mer om Samverkan FTF – SFF här.

 

Efter föredraget bjuder SAAB på öl och smörgås

Anmälan om deltagande skall göras senast tisdagen den 24 februari klockan 12:00,
med e-post till bengt.gh.isaksson@saabgroup.com hans-olof.hansson@ruag.com
eller på telefon 031-7948336 till Bengt Isaksson.

OBS! Elektronisk anmälan online fungerar ännu inte med föreningens nya webb.

 

Även du som ännu inte är medlem är välkommen att anmäla dig till detta föredrag och som medlem i föreningen. Medlemsanmälan görs bäst via hemsidan.Vårt program omfattar normalt fyra föredrag på våren och tre på hösten. Årsavgiften är 100 SEK och betalas till plusgiro 119 5459-1. Vi behöver ha uppgift om namn, adress, telefon och e-post adress.

 

 

 

 

 

Samverkan FTF – SFF

Publicerad 02 december 2014

Under 2015 så kommer FTF och SFF (Svensk Flyghistorisk förening) ha en gemensam satsning.

 

Upplägget är då, att medlemmarna i FTF erbjuds att kostnadsfritt delta i de möten som SFF Göteborg arrangerar och vice versa. Ett syfte är, att locka medlemmarna i SFF att bli medlemmar i FTF och vice versa.

SFF’s mötesprogram för hösten 2015 finns nedan.

SFF-mdlemmar är varmt välkomna till FTF’s föredrag. Men för att det skall fungera med lokal och servering etc. så skriv i anmälan om du är medlem i FTF eller SFF.

På samma sätt så anger medlemmar i FTF att de är medlemmar i FTF vid deltagande i SFF’s aktiviteter. Ingen föranmälan krävs dock för deltagande

Program SFF Göteborg

Hösten 2015:

Plats: Mötesplats Göteborg, S:a Allégatan 1 B
Tid: kl 19:00

Torsdag den 5 november: 
Max Thimmig berättar om sin farfar, Oberstleutnant Wolfgang Thimmig, som tjänstgjorde som nattjaktpilot i Luftwaffe under andra världskriget, och om den tyska nattjakten för bekämpning av RAF Bomber Command. Föredraget kommer att bygga på Max Thimmigs bok, Nattens jägare, som kom ut i oktober.

Torsdag den 3 december:
Anders Linnér, vice ordförande i Swedish Air Force Historic Flight och tidigare major i Flygvapnet berättar om sitt flygarliv: “Fältflygare, flygofficer och kommunikatör – en varierad pilotkarriär.”
Även du som ännu inte är medlem är välkommen att anmäla dig som medlem i föreningen. Medlemsanmälan görs bäst via hemsidan.Vårt program omfattar normalt fyra föredrag på våren och tre på hösten. Årsavgiften är 100 SEK och betalas till plusgiro 119 5459-1. Vi behöver ha uppgift om namn, adress, telefon och e-post adress.

 

Translate »