Luftherravälde på 2030-talet. Sjätte generationen.

Artikel 2019-10 ur kommande nr av

Försvarsföretag runt om i världen letar redan efter en sjätte generation framtida jaktflygplan, trots att endast en handfull femte generationens flygplan är i drift, nämligen Lockheed Martins F-35 Lightning II och F-22 Raptor och det kinesiska företaget Chengdus J- 20 fighter.

För tillfället är sjätte generationens jaktflygplan bara ett koncept; det finns inga riktiga plan av denna typ och flera maskiner som förväntas vara i denna kategori är i mycket tidiga utvecklingsstadier. Dessutom är fighters från femte generationen fortfarande ovanliga – Ryssland och Kina har producerat ett begränsat antal Su-57s och J20s respektive – och den enda nation som producerar sådana maskiner i betydande antal är USA med F-35 och F-22.

Det finns inget samförstånd om vad exakt sjätte generationens stridsflygplan kommer att vara och hur det kommer att skilja sig från femte generationen. Funktionerna hos sjätte-generationens flygplan är vagt beskrivna av utvecklarna och bör tas med ett saltkorn, eftersom det inte är verkliga egenskaper utan bara avsikter. Man kan anta att sjätte generationens fighters nog kommer se ut som F-22’or, men ha mera sensorer, snabbare databussar, mera processorkraft och mycket bättre kommunikation mellan flygplan, STRIL-centraler, andra vapenslag och deras datasystem.

Den sjätte generationens flygplan kommer troligen att visa ännu djupare integration mellan varandra och andra vapensystem och hårdvara, en funktion som redan finns i femte-generationen hos F-35. Sjätte generationen förväntas innehålla mer avancerad elektronisk krigföring, sofistikerad datorbehandling och algoritmer och ökad autonomi, liksom att kunna använda supersoniska vapen. Planen förväntas kunna fungera tillsammans med

Försvarsföretag över hela världen letar redan efter en sjätte generation av framtida jaktflygplan.

drönare, dela data mellan sig inom ett ”luftstridsmoln” med artificiell intelligens och producera som en helt pilotlös version utrustad med någon form av ”energivapen.”

F-22 med placering av vinge och roderytor för liten radarsignatur

I USA håller två militärgrenar på att utveckla sjätte generationens framtida jaktflygplan samtidigt. Den amerikanska marinens F/A-XX-program, kallad Next Generation Air Dominance (NGAD) vill skapa ett nytt jaktflygplan som ska ersätta de äldre Boeing F/A-18E / F Super Hornet-modellerna vid ett datum ursprungligen planerat för 2030 Enligt uppgift är detta datum emellertid nu osannolikt på grund av den mycket lilla information som hittills har släppts om F/A-XX.

Den amerikanska marinens F/A-XX  och flygvapnets FX-program är sjätte generationens flygplan.

Marinen har valt en öppen arkitekturdesign så att flygplanet kan konfigureras om för olika uppdragskrav. Dessutom kan det vara bemannat, obemannat eller båda, och borde kunna användas för land-, luft- och havshot, till skillnad från det amerikanska flygvapnets (USAF) FX-program som kommer att prioritera luft-till-luft överlägsenhet. USAF: s FX-program, kallat Penetrating Counter Air (PCA) är ett USA-baserat sjätte generationens flygplan som är utformat för att möta hot, som den nuvarande F-22 och F-15 Eagle inte kan klara.

FX-programmet kommer inte bara att inkludera den nya jetfightern, utan också en mängd nya kapaciteter för att uppnå luftöverlägsenhet. Förbättringar av programmet kommer att göras inom områdena basering och logistik, kommunikation, underrättelse, övervakning och rekognosering, kommando och kontroll samt införlivande av befintlig och framtida elektronisk krigföring och vapenplattformar.

Kina håller på med en snabb modernisering av sitt försvar och har bland annat fått fram J-20, ett femte generationen stridsflygplan som hamnar i samma kategori som de amerikanska toppmodellerna F-22 och F-35. Under 2018 kom också uppgifter om att Kina är igång med det som ska bli ett sjätte generationen stridsflygplan. Än så länge är väldigt lite känt om projektet men det handlar sannolikt om att göra ett plan som vidareutvecklar nuvarande smygteknik för att göra planet svårupptäckt.

Kinas Chengdu J-20 är ett femte generationen stridsflygplan

Ryssland utvecklar nu också sjätte och möjligen sjunde generationens jaktflyg.  Ryssland har redan beslutat att dess sjätte generations flygplan ska utformas både i bemannade och obemannade versioner.  Således kan ett bemannat flygplan leda mellan en och fyra obemannade drönare. Stealth kommer också att fortsätta att vara ett viktigt krav för nya flygplan, trots eller tack vare framsteg i motståndsradar. Smygteknik kämpar nu för att behålla en viss marginal av ”osynlighet” mot nya radartyper baserade på omformade VHF-teknologier.

Mikoyan MiG-41, även kallad PAK DP, är ett framtida jaktflygplan som anses vara ett femte ++ eller sjätte generationens flygplan

Mikoyan MiG-41, även kallad PAK DP, är ett framtida jaktflygplan, som anses vara ett femte eller sjätte generationens flygplan och ha samma status som de amerikanska och kinesiska projekten för tiden 2035-40. MiG-41 förväntas ersätta den åldrande MiG-31 och kommer att nå hastigheter på minst fyra gånger ljudets hastighet. MiG-41 påstås till och med kunna användas i yttre rymden, men hur förblir oklart.

Den kommer att ha vissa delar av konstgjord intelligens.  Andra spekulanter säger att planet kan komma med laservapen, vilket kommer att vara ett vanligt inslag i sjätte generationens jaktflygplan

Japans Mitsubishi F-3 är ett sjätte generationens framtida jaktflygplan.

Japans Mitsubishi F-3 är ett sjätte generationens framtida jaktflygplan som härrör från Mitsubishi X-2 Shinshin-experimentflygplan för att demonstrera avancerad jaktteknik. Inte mycket har bekräftats med avseende på F-3s-tekniken, förutom att den kommer att drivas av XF9-1-jetmotorer utvecklade av Ishikawajima Heavy Industries. XF9-1 liknar USA: s F119-jetmotor som används på F-22 Raptor. Japanska tv-bilder avslöjar också att Active Electronically Scanned Array (AESA) -radar skall användas i F-3-programmet.

Det är mot denna bakgrund man ska se utvecklingen i Europa, där två projekt håller på att ta form, det tysk-franska New Generation Fighter (NGF) och brittiska Tempest. Europeiska länder har beslutat att hoppa över utvecklingen av en femte generationens jaktflygplan helt och håller fast vid att uppgradera äldre maskiner eller köpa amerikanska F-35 i stället. Att mot denna bakgrund gå direkt på sjätte generationen och överbrygga ett sådant tekniskt gap är en mycket svår uppgift.

Translate »