AKTÖRER

AKTÖRER
Industrier
GKN Aerospace
Saab

SMF
(Lista SMF som finns med i GF Demo och NFFP plus ev. andra)

Institut
FOI
SWEREA

Universitet/Högskolor
Chalmers
KTH
LiU
LTH
Luleå
Högskolan Väst
(Begränsa till de viktigaste och peka ut viktiga institutioner som medverkar i FoT programmen)

Arenor för flygproduktion
Compraser – Linköping
PTC Innovatum – Trollhättan

 

Myndigheter
FM
FMV
FOI
Luftfartsverket
VINNOVA
Energimyndigheten
Formas

□ Övriga (Intresseorganisationer)
Svenskt Flyg
Säkerhets- och Försvarsföretagen (SOFF)
Swedish Aerospace Industries (SAI)
Flyg- och Rymdtekniska Föreningen (FTF)


Korta beskrivingar av alla aktörer med länkar till deras hemsidor

Translate »