Thulinmedaljörer brons

1944 AB Thulinverken

1944 G. Edlund, Överstelöjtnant

1944 E. Egnell, Civ. ing.

1944 G. L. M. Ericson, Ingenjör

1944 M. Eskilson, Direktör

1944 C. Florman, Kapten

1944 B. R. Gyllenram, Direktör

1944 R. Holmen, Trafikflygare

1944 A. Håkansson, Direktör

1944 Å. Lundström, Generalmajor

1944 I. G. Nilsson, Ingenjör

1944 E. Nordqvist, Direktör

1944 C. G. von Porat, Överste

1944 C. Sparre, Flygöverdirektör

1944 H. Wallengren, Med. Dr.

1944 T. Ångström, Överingenjör

1948 E. Jägerblom, Direktör

1952 K.-A. Norlin, Bankdirektör

1960 Å. Granhall, Överingenjör

1960 E. Ljungh, Överingenjör

1960 L. Thullberg, Civ. ing.

1960 G. Wållgren, Civ. ing.

1962 G. Axell, Direktör

1962 C.-H. Wåhlström, Flygingenjör

1963 B. Reistad, Civ. ing.

1963 B. Bergqvist, Civ. ing.

1963 B. Arfwidsson, Civ. ing.

1963 T. Gullstrand, Docent

1964 S. B. Berndt, Professor

1964 O. Bergfeldt, Civ. ing.

1964 K. Fristedt, Överingenjör

1965 O. Ekstrand, Överingenjör

1966 Å. Gävert, Civ. ing.

1966 O. Ljungström, Civ. ing.

1966 S. Eskilsson, Civ. ing.

1966 C.-E. Törngren, Överstelöjtnant

1967 O. Tibell, Överingenjör

1968 B. Törnblom, Direktör

1968 J. Agerberg, Överingenjör

1969 A. Berglund, Civ. ing.

1969 S. Bjarnholt, Civ. ing.

1969 J. Kloos, Civ. ing.

1970 L.-E. Nordström, Civ. ing.

1970 S. Skans, Civ. ing.

1970 O. Holme, Överingenjör

1972 G. Drougge, Avdelningschef

1972 M. I. Olsson, Civ. ing.

1973 N. P. Eyton, Flygdirektör

1973 E. O. Bergstedt, Civ. ing.

1975 L. D. Sellberg, Civ. ing.

1975 B. Ungvall, Flygdirektör

1976 B. Ljungström, Civ. ing.

1977 C.-J. Clemedson, Professor

1977 K. Olsson, Ingenjör

1977 S. Larsson, Civ. ing.

1978 L. Lidin, Tekn. lic.

1979 L. Ringqvist, Civ. ing.

1980 G. Antvik, Civ. ing.

1980 Å. Armgarth, Civ. ing.

1980 B. Fondén, Civ. ing.

1980 A. Karlsson, Civ. ing.

1982 J. C. Andersson, Civ. ing.

1982 S. Stark, Överingenjör

1983 L. Gissler, Civ. ing.

1984 M. Svensson, Flygdirektör

1985 Å. Romander, Överingenjör

1986 U. Rehme, Civ. ing.

1986 D. Jonsson, Ingenjör

1987 S.-O. Hökborg, Direktör

1988 C.-G. Ahremark, Tecknare

1988 T. Jansson, Civ. ing.

1989 E. Lundin, Bibliotekarie

1992 J. Öster, Civ. ing.

1993 G. Lilja, Civ. ing.

1993 H. Lundborg, Ritare

1994 Lars Anderson, Överingenjör

1994 Gunnar Dahlbäck, Flygdirektör

1994 Lars Nilsson, Driftdirektör

1995 Peter Vestergren, Civ. ing.

1996 Gert Malmberg, Tekn.lic.

1996 Krister Kalin, Teknisk direktör

1998 John Gustav Gudmundson, Ing

1998 Lasse Karlsen, Tekn.dr.

1998 Carl-Johan Koivisto, Civ. ing.

2000 Ulf Edlund, Överingenjör

2000 Tord Freygård, Civ. ing.

2000 Hilbert Gustafsson, Avd.dir.

2001 Yngve Kläth, Ingenjör

2001 Torsten Höjrup, Trafikledare

2002 Harald Lindestrand, Ingenjör

2003 Alfred Persson, Civ. ing.

2005 Per Bertler, Civ. ing.

2006 Klas Jonsson, Flygkapten

2009 Kaj Lundahl, Civ. ing.

2009 Bengt Bengtsson, Ingenjör.

2009 Bengt-Olov Näs, Civ. ing.

2010 Sven G. Gustafsson, Direktör

2011 Anders Gustafsson, Civ. ing.

2012 Hans Eckersand, Civ. ing.

2013 Ove Dahlén, Ingenjör

2015 Petter Krus, Professor

2015 Christina Ahremark, Civ. ing.

Translate »