Thulinmedaljörer guld

1944 Ivar Malmer, Professor

1948 Henry Kjellson, Flygdirektör

1948 Gösta von Porat, Överste

1949 Karl Lignell, Direktör

1949 Tord Ångström, Överingenjör

1952 Nils Söderberg, Generalmajor

1952 Sten Luthander, Professor

1954 Elis Nordqvist, Direktör

1955 Bo Lundberg, Civilingenjör

1955 B. M. Westergård, Flygöverdirektör

1957 Erik Sjögren, Flygdirektör

1958 Olof Carlstein, Direktör

1960 Erik Petersohn, Civilingenjör

1961 Erland Forslund, Direktör

1961 Tryggve Holm, Direktör

1961 Lars Brising, Tekn. dr

1963 Hans-Eric Löfkvist, Direktör

1964 Gustaf Gudmundson, Direktör

1965 Tore Gullstrand, Direktör

1965 Bengt Wassgren, Överingenjör

1966 Torsten Faxén, Direktör

1967 Åke Sundén, Överdirektör

1968 Frid Wänström, Civilingenjör

1970 Tore Edlén, Överingenjör

1972 Erik Bratt, Överingenjör

1974 Georg Drougge, Avdelningschef

1975 Thorvald Andersson, Flygkapten

1976 Henrik Lindgren, Civilingenjör

1977 Björn Thörnblom, Direktör

1978 Harald Schröder, Direktör

1979 Sune Berndt, Professor

1980 Åke Armgarth, Civilingenjör

1981 Mårten Landahl, Professor

1982 Arne Frykholm, Flygöverläkare

1983 Gunnar Broman, Direktör

1984 Gunnar Lindqvist, Generalmajor

1985 Lars-Erik Nordström, Flygsäk. Dir.

1986 Sven-Olof Ohlin, Generaldirektör

1987 Rudolf Abelin, Direktör

1987 Björn Andreasson, Ingenjör

1990 Lorentz Elmeland, Civilingenjör

1992 Sven-Olof Ridder, Civilingenjör

1993 Georg Karnsund, Direktör

1993 Sten Gustavsson, Direktör

1994 Bengt Hultqvist, Professor

1995 Sven-Olof Hökborg, Tekn. Dir

1996 Fredrik Engström, Direktör

1998 Olof Lundberg, Direktör

1998 Olof Dahlsjö, Tekn. Dir

1999 Håkan Lans, Uppfinnare

2001 Tommy Ivarsson, Civilingenjör

2002 Bengt Halse, Direktör

2003 Conny Kullman, Direktör

2004 Billy Fredriksson, Direktör

2005 Lennart Lübeck, Tekn. dr.

2006 Ulf Edlund, Överingenjör

2006 Ulf Olsson, Tekn. dr

2007 Ingvar Sundström, Civilingenjör

2008 Sven Grahn, Tekn. Dir

2009 Peter Möller, Civilingenjör

2010 Lennart Joelsson, Civilingenjör

2011 Ulf Ringertz, Professor

2014 Bengt-Olof Elfström, Professor

2015 Lars Sjöström, Civilingenjör

2016 Anders Blom, Tekn. Dr.

2018 Bengt Sjöberg, Civilingenjör

2019 Torbjörn Johansson, Civilingenjör

2020 Christer Fuglesang, Tekn. Dr.

2022 Petter Krus, Professor

2023 Eddy de la Motte, Civilingenjör

Translate »