Thulinmedaljörer silver

1948 A. J. Andersson, Överingenjör

1948 Bo Lundberg, Civ. ing.

1948 Frid Wänström, Civ. ing.

1952 Lars Brising, Tekn. dr.

1952 Tord Lidman, Överingenjör

1953 Curt Nicolin, Direktör

1954 Artur Bråsjö, Överingenjör

1955 Gustaf Gudmundson, Direktör

1956 Erik Bratt, Överingenjör

1959 Georg Drougge, Överingenjör

1959 Tore Edlén, Överingenjör

1960 Bengt Olow, Överingenjör

1961 Carl-Erik Granqvist, Direktör

1962 Gunnar Norén, Civ. ing.

1962 Hans Olof Palme, Civ. ing.

1962 Viktor Svensson, Civ. ing.

1963 Östen Svantesson, Avd. dir.

1963 Nils Hedsäter, Civ. ing.

1964 Ragnar Härdmark, Ingenjör

1964 Rudolf Abelin, Direktör

1964 Björn Andreasson, Ingenjör

1965 Ingmar Persson, Överingenjör

1965 Bengt Schmidt, Civ. ing.

1965 Karl-Axel Zetterström, Civ. ing.

1966 Torsten Bergens, Överingenjör

1966 Helmuth Wittmeyer, Dr-Ingenjör

1966 Gunnar Wållgren, Civ. ing.

1968 Gunnar Lindqvist, Överingenjör

1968 Torsten Örnberg, Ingenjör

1968 Hermann Behrbom, Dr. rer. nat.

1968 Aarne Lakomaa, Dipl. ingenjör

1969 Nils Fex, Civ. ing.

1969 Sven-Erik Nyberg, Civ. ing.

1969 Sven-Olof Ridder, Civ. ing.

1970 Bengt Sjöberg, Civ. ing.

1971 Gunnar Broman, Direktör

1971 Harald Schröder, Direktör

1971 Olof Esping, Ingenjör

1972 Gillis Huss, Tekn. lic.

1972 Björn Ankarswärd, Civ. ing.

1973 Nils Lidbro, Ingenjör

1973 Artur Fransson, Flygdirektör

1974 Karl-Erik Ternhem, Flygkapten

1974 Arne Vernblad, Ingenjör

1975 Sven Hedman, Civ. ing.

1975 Valter Stark, Tekn. dr.

1977 Olle Klinker, Civ. ing.

1977 Per-Erik Jarnholt, Ingenjör

1978 Bengt Ahrén, Tekn. dr.

1978 Gunnar Arvidsson, Civ. ing.

1979 Axel Axelsson, Byrådirektör

1979 Ulf Frieberg, Provflygare

1979 Jörgen Nilsson, Civ. ing.

1980 Bert Arlinger, Tekn. lic.

1981 Ingvar Ericson, Ingenjör

1981 Hans Mennborg, Civ. ing.

1981 Gösta Rosander, Tekn. lic.

1982 Nils-Eric Iwar, Civ. ing.

1982 Milton Mobärg, Ingenjör

1984 Per-Olof Elgcrona, Civ. ing.

1984 Gunnar Hellström, Civ. ing.

1985 Erik Bergstedt, Civ. ing.

1985 Ewald Wedin, Civ. ing.

1986 Ingemar Carlsson, Tekn. dir.

1986 Börje Fondén, Civ. ing.

1986 Härje Thunholm, Tekn. lic.

1987 Arne Almesåker, Ingenjör

1987 Lennart Nordström, Civ. ing.

1987 Åge Röed, Civ. ing.

1988 Arthur Rizzi, Tekn. dr.

1988 Hans Ahlinder, Direktör

1988 Jan Hammarström, Direktör

1988 Helmer Larsson, Forsk. ing.

1989 Börje Andersson, Tekn. dr.

1989 Johnny Andersson, Civ. ing.

1990 Börje Håkansson, Ingenjör

1991 Gustaf Bennich, Civ. ing.

1991 Tage Simonsson, Platschef

1992 Bengt Dellby, Överingenjör

1992 Karl-Erik Stäke, Ingenjör

1992 Jan Torin, Civ. ing.

1993 Tommy Ivarsson, Civ. ing.

1993 Sven Grahn, Civ. ing.

1994 Gösta Niss, Ingenjör

1994 Björn Sjöblom, Tekn. dr.

1994 Bengt Skarman, Civ. ing.

1995 Jan-Olov Lenman, Civ. ing.

1995 Roland Sundén, Civ. ing.

1995 Johan Öster, Civ. ing.

1996 Staffan Meijer, Civ. ing.

1996 Per Pellebergs, Civ. ing.

1996 Lars Peterson, Ingenjör

1997 Anders Blom, Tekn. dr.

1997 Stefan Zenker, Civ. ing.

1998 Lars-Erik Eriksson, Professor

1998 Sture Rodling, Ingenjör

1999 Ulf Rehme, Civ. ing.

2000 Ulf Balldin, Professor

2000 Lars Rundqwist, Tekn.dr.

2001 Arne Boman, Civ. ing.

2001 Jan Häggander, Civ. ing.

2002 Erik Kullberg, Ingenjör

2002 Conny Carlsson, Civ. ing.

2003 Karl G Lövstrand, Övering.

2003 Bo Wahlgren, Civ. ing.

2004 Jan Askne, Professor

2004 Lars Josefsson, Professor

2004 Jan Wigren, Civ. ing.

2005 Hans Mårtensson, Civ. ing.

2005 Ingmar Hedblom, Civ. ing.

2006 Ola Berger, Civ. ing.

2006 Fredrik von Scheele, Civ. ing.

2007 Peter Eliasson, Tekn. dr.

2007 Peter Rathsman, Civ. ing.

2008 Thomas Johnsson, Civ. ing.

2008 Per Erik Ljung, Civ. ing.

2009 Hans Hellsten, Tekn dr

2009 Göte Strindberg, Civ. ing.

2009 Boris Smeds, Tekn lic

2010 Gert Sjunnesson, Civ. ing.

2010 Kenneth Svensson, Civ. ing.

2010 Torbjörn Hult, Civ. ing.

2011 Patrick Berry, Tekn. Lic.

2011 Gunnar Ericsson, Civ. ing.

2012 Henrik Elinder, Civ. ing.

2012 Göte Svedenkrans, Civ. ing.

2013 Pontus Nordin, Civ. ing.

2013 Örjan Arulf, Civ. ing.

2014 Jörgen Nilsson, Civ. ing.

2015 Carl-Olof Carlsson, Civ. ing.

2015 Jirí Gaisler, Civ. ing.

2016 Hans Ansell, Tekn. Dr.

2016 Björn Fehrm, Flygingenjör

2017 Per Bodin, Tekn. Dr.

2017 Mikael Petterson, Civilingenjör

2018 Per Nylén, Tekn. Dr.

2019 Dag Folkesson, Civilingenjör

2020 Lars Ulander, Tekn. Dr.

2021 Henrik Holter, Tekn. Dr.

2022 Stig-Ove Silverlind, OCC Manager

Translate »