Malmö 2016-03-23

Kallelse till marsmöte i

Flyg- och rymdtekniska Föreningen, Malmöavdelningen

Onsdagen den 23 mars 2016 kl. 18.30

Filmafton. I avvaktan på att våra vänner föredragshållare inom flyg-och rymdteknik skall få tid att komma till oss visar
Jan Bengtsson och Lennart Samuelsson videofilmer om flyg.
Lokal: Djupadalsskolan (matsalen) på Norra Hyllievägen i Malmö.
Se kartskiss på gamla hemsidan: http://www.flygtekniskaforeningen.org/images/FTF-Mo-Kartorna.jpg
Se kartskisser: FTF-Mo-Kartor
Kaffe med tilltugg till eftersits kommer att finnas.
Nästa möte: Onsdagen den 20 april då vi har årsmöte.
Särskild kallelse kommer.
Välkomna!!
Styrelsen
P.S. Vi har nu fått en ny hemsida med ny adr.:         www.ftfsweden.se
och ny e-mailadr.: malmo@ftfsweden.se
Translate »