Göteborg – 2017-04-19 – SAAB T-X Trainer

Flyg- och rymdtekniska föreningen inbjuder till föredrag.

Tid: kl 16:30
Plats: Saab Surveillance, Solhusgatan  (Kallebäcks Teknikpark).

Föredraget hålls av Tomas Karlsson från SAAB.

T-X – Ett nytt avancerat militärt pilotutbildningssystem (APTS – Advanced Pilot Training System).
Ett föredrag om Boeing-Saab-samarbetet rörande T-X för US Air Force.

  • T-X-systemet – flygplan, simulatorer, utbildningshjälpmedel.
  • US Air Force T-X-upphandling – omfattning, tidplan och milstolpar
  • Utbildningsgapet (The Training Gap)
  • Konkurrenterna
  • T-X samarbetet mellan Boeing och Saab

 

Efter föredraget så bjuder Saab Surveillance på öl och smörgås.

Anmälan om deltagande skall göras senast
den 17 april klockan 12:00,
med e-post till lars.xx.lundberg@saabgroup.com
eller per SMS-meddelande, 0734-37 8992 till Patrik Dammert (helst inte som samtal)


Även du som ännu inte är medlem är välkommen att anmäla dig till detta föredrag och som medlem i föreningen. Medlemsanmälan görs bäst via hemsidan.Vårt program omfattar normalt fyra föredrag på våren och tre på hösten. Årsavgiften är 150 SEK och betalas till plusgiro 119 5459-1. Vi behöver ha uppgift om namn, adress, telefon och e-post adress.

Translate »