2019-09-17 – Göteborg – Föredrag om MATS

Flyg- och rymdtekniska föreningen inbjuder till föredrag

Vägvisning till Sportstugan är markerad här.

Tid: kl 16:30
Datum: 17 september
Plats: Sportstugan, mellan RUAG Space och SAAB (Solhusgatan, Kallebäcks Teknikpark).

MATS (Mesospheric Airglow/Aerosol Tomography and Spectroscopy) är en svensk mikrosatellit som skal avbilda luftsken och nattlysande moln. Detta skall göras för att bättra kunna förstå hur kopplingar mellan lägre och högre nivå i atmosfären fungerar och på detta sätt kunna förbättra väderprognos och klimatmodeller. MATS designas och byggs av Omnisys instruments i Göteborg i samarbete med Stockholm Universitet, Kungliga tekniska högskolan och Chalmers Tekniska högskola och har en planerad uppskjutning i 2020

Martin Kores (VD på Omnisys Instruments) och Ole Martin Christensen (Post-doc på Chalmers Tekniska Högskola) kommer och berättar om missionen

Anmälan om deltagande skall göras senast den 16 september klockan 12:00,
med e-post till hans-olof.hansson@ruag.com
eller per SMS-meddelande, 0709-285040 till Andreas Billström (helst inte som samtal)

Även du som ännu inte är medlem är välkommen att anmäla dig till detta föredrag och som medlem i föreningen. Medlemsanmälan görs bäst via hemsidan.
Vårt program omfattar normalt fyra föredrag på våren och tre på hösten. Årsavgiften är 150 SEK och betalas till plusgiro 119 5459-1. Vi behöver ha uppgift om namn, adress, telefon och e-post adress.

Translate »