2019-10-21 – Göteborg – Vad kan kommersiella flyget lära av segelflyg?

Flyg- och rymdtekniska föreningen inbjuder till föredrag

Vägvisning till Sportstugan är markerad på bilden till höger.

Tid: kl 16:30
Datum: 21 oktober
Plats: Sportstugan, mellan RUAG Space och SAAB (Solhusgatan, Kallebäcks Teknikpark).

Segelflygutbildning innehåller flera övningsmoment med onormala lägen och segelflygning är en ”high alfa culture” där stor vikt läggs på att hantera stall och återta korrekt flygläge.
Det är viktigt för segelflygare att kunna bevara sin flygenergi vid olika flyglägen – det finns ingen andra chans vid landning.
Finns det saker inom grundläggande flygning med luftfartyg utan motor som kan hjälpa en pilot som flyger ett trafikflygplan?
Föredraget ger även en introduktion i hur man segelflyger i Sverige.

Föredragshållare:
Henrik Svensson
Förbundschef och segelflyginspektör, Svenska Segelflygförbundet

Anmälan om deltagande görs
med e-post till hans-olof.hansson@ruag.com
eller per SMS-meddelande, 0709-285040 till Andreas Billström (helst inte som samtal)

Även du som ännu inte är medlem är välkommen att anmäla dig till detta föredrag och som medlem i föreningen. Medlemsanmälan görs bäst via hemsidan.
Vårt program omfattar normalt fyra föredrag på våren och tre på hösten. Årsavgiften är 150 SEK och betalas till plusgiro 119 5459-1. Vi behöver ha uppgift om namn, adress, telefon och e-post adress.

Translate »