2019-11-18 – Göteborg – Föredrag i november

Flyg- och rymdtekniska föreningen inbjuder till föredrag

Vägvisning till Sportstugan är markerad på bilden till höger.

Tid: kl 16:30
Datum: 18 november
Plats: Sportstugan, mellan RUAG Space och SAAB (Solhusgatan, Kallebäcks Teknikpark). Datum för föredraget är bestämt men ännu inte vilket ämnet är.

Det går bra att anmäla sig redan nu för den som så vill.

Anmälan om deltagande görs
med e-post till hans-olof.hansson@ruag.com

Även du som ännu inte är medlem är välkommen att anmäla dig till detta föredrag och som medlem i föreningen. Medlemsanmälan görs bäst via hemsidan.
Vårt program omfattar normalt fyra föredrag på våren och tre på hösten. Årsavgiften är 150 SEK och betalas till plusgiro 119 5459-1. Vi behöver ha uppgift om namn, adress, telefon och e-post adress.

Comments are closed.

© FTF 2015 All Rights Reserved

Translate »