2019-11-27 – Trollhättan – RM12 i fpl JAS 39 Gripen: historia, nutid & framtid

Onsdagen den 27: november 2019
kl 17:00 Utställningshallen Malöga
GKN Aerospace Sweden AB i Trollhättan

RM12 i JAS 39 Gripen: historia, nutid & framtid

Föredragshållare Mangus Bergström har verkat inom RM12 motorutveckling sedan 1983, och som chefsingenjör från 1998

Motor RM12 i JAS 39 Gripen har nu varit i tjänst i över tjugo år. Vi gör en tillbakablick till den intressanta uppkomsten och utvecklingen av RM12 samt hur framdrivningssystemet och verksamheten runt det har vidareutvecklats genom åren, och fortsatt utvecklas, för att möta framtiden.

Anmälan om deltagande görs senast den 25:e november, helst med e-post till adm.flygtekniska.foreningen@gknaerospace.com alternativt
tel. 0520-29 25 49 Per Widström eller 0520-29 13 21 Anders Lundbladh.

VÄLKOMNA!

Translate »