2019-11-28 – Malmö Försvarsmaktens obemannade farkoster

Försvarsmaktens obemannade flygande farkoster

Carl-Martin Larsson, Projektledare från Försvarets Materielverk talar kring historiken, tekniken och framtiden om obemannade farkoster.

Lokal: Heleneholms Idrottsförenings Klubbstuga, som kommer att vara vårt mötesställe framöver.

För de som åker buss eller promenerar är adressen Ystadsvägen 23 B, som är på lilla gatan invid Heleneholms gatukök.

För bilburna infart Eriksfältsgatan strax öster om Heleneholms kraftverk, parkering framför f.d. Lärarhögskolan. Se bilagd kartskiss.

Kaffe med tilltugg till eftersits kommer att finnas.

Välkomna!!

Translate »